(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Majitel bytu je zodpovědný za své nájemníky

Majitel bytu je zodpovědný za své nájemníky

Reklama
Reklama

15.6.2015 – Může se stát, že nájemník nedodržuje pravidla určená společenstvím vlastníků jednotek. Nejčastěji jde o narušování nočního klidu nebo poničení veřejných prostorů. V takovém případě většinou přichází snaha o domluvu. Pokud nájemník nejeví známky nápravy, většinou se sousedé obrátí přímo na vlastníka bytu.

Pokud majitel bytu pronajme svou nemovitost, musí si uvědomit, že nevhodné chování jeho nájemníků může být i jeho problémem. Ze zákona o vlastnictví bytu vyplývá, že vlastník odpovídá vůči společenství vlastníků jednotek za své nájemníky. Nezáleží na tom, zda byt obývá, jeho práva a povinnosti jako vlastníka jednotky i člena společenství stále trvají.

Na takové situace by měl být majitel bytu připraven a mít vhodně formulovanou smlouvu. Pokud snaha o domluvu s nájemníkem selže, může vlastník nemovitosti přistoupit až k rozvázání smluvního vztahu výpovědí. Bohužel spousta pronajímatelů vede spokojené životy daleko od místa bydliště nájemce. Dokud mají své peníze za nájem včas na účtu, nemají motivaci do sporu zasahovat.

Přimět majitele bytu k odpovědnosti bývá často složité. Zákon o vlastnictví bytů řeší kolize mezi vlastníky, nikoli vlastníky s nájemníky. Pokud se společenství vlastníků jednotek obrátí na soud, tak jeho výsledek je nejistý. Jediné k čemu by soud mohl přihlédnout, je § 14. “Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky.”

Pokud obyvatelé domu, kteří žijí s problematickým nájemníkem, nemají odporu ve vlastníkovi, mohou se obrátit na policii. Podle § 3 zákoníku “fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy dbají o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi účastníky byly odstraněny především jejich dohodou.” Pokud je situaci potřeba řešit urgentně, může se společenství vlastníků jednotek obrátit na městskou policii, případně na městský či obecní úřad.

Majitel bytu by si měl uvědomit, že pronájmem své reality se nezříká veškeré zodpovědnosti spojené se slušným chováním nynějších obyvatelů. Měl by vždy myslet, na dobré vztahy se sousedy a jednat v zájmu dodržování domovního řádu.

Lenka Doleželová

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama