(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Co nesmí chybět v kupní smlouvě?

Co nesmí chybět v kupní smlouvě?

Reklama
Reklama

15.12.2016 – Prodáváte či kupujete nemovitost? V tom případě se nevyhnete podpisu kupní smlouvy. Bez ohledu na to, zda vám ji předloží realitní makléř nebo právník, měli byste vědět, co taková smlouva musí obsahovat. Náležitostí je mnoho, aktuálně vybíráme alespoň ty nejdůležitější.  

Kdo prodává a kdo kupuje
Každá kupní smlouva musí obsahovat identifikaci kupujícího a prodávajícího. Specifikováno musí být celé jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště. V případě, že kupní smlouvu uzavírá nezletilá osoba, musí být zastoupena zákonným zástupcem (nutno schválit soudem). Uvedený prodávající by se samozřejmě měl shodovat s tím, kdo je uveden v katastru nemovitostí jako vlastník. Pokud majetek spadá do společného jmění manželů, je nutné, aby byli v kupní smlouvě uvedeni manžel i manželka. Pokud nemovitost prodává firma, nesmí chybět její název, identifikační číslo a sídlo společnosti.

Předmět kupní smlouvy
Specifikace nemovitosti, která je předmětem kupní smlouvy, by měla být velmi podrobná. V případě budovy nesmí chybět číslo popisné, číslo parcely, na které stojí, ale také parcelní čísla všech dalších pozemků, které jsou předmětem prodeje, uvedeny musí být také příslušná katastrální území a čísla listů vlastnictví. Nesmí tedy například chybět uvedení přístupové cesty či vybavení samotné nemovitosti. Popsán by měl být také stav majetku, popřípadě doložena zpráva inspektora nemovitostí.

Kupní cena a způsob předání
Uvedena musí být samozřejmě ve smlouvě i kupní cena, na které se obě strany dohodnou. Rozepsáno by mělo být i to, co vše kupující za danou cenu dostane. Vybavení nemovitosti se většinou uvádí jako samostatné položka. Kupující ve smlouvě také uvede, jakou částku vyplatí z vlastních zdrojů a jaká část bude hrazena úvěrem (v případě, že tato skutečnost nastane). Nutné je také rozepsat, jakým způsobem bude kupní cena předána prodávajícímu vč. podrobností o případné úschově peněz i následném vyplacení.

Sankce za nedodržení podmínek
Samotný podpis smlouvy bohužel nikomu nezajistí hladký průběh obchodu. Jedna ze stran může svým jednáním smluvené podmínky porušit a v takovém případě je dobré mít ve smlouvě uvedeny i sankce za nedodržení podmínek. Jedná se zejména o prodlení zaplacení, nepravdivá prohlášení, nedodržení termínu předání nemovitosti nebo samotné odstoupení od smlouvy.

Projev vůle
V kupní smlouvě musí být výslovně uvedeno, že jeden “prodává” a druhý “kupuje.”

Prohlášení, závěrečná ustanovení a podpisy
Součástí kupní smlouvy musí být také prohlášení vlastníka o způsobu nabytí vlastnictví a případných vadách. Pokud se na nemovitost vztahuje nějaká vada, má prodávající povinnost ji oznámit kupujícímu. V samotném závěru smlouvy bude uveden počet výtisků dokumentu a ujednání o účinnosti smlouvy a prohlášení o souhlasu s obsahem smlouvy. Chybět samozřejmě nesmí podpisy zúčastněných stran.

Vždy je lepší nechat smlouvu vyhotovit profesionály. Ovšem základní povědomí o tom, co by měla kupní smlouva obsahovat, není nikdy na škodu. V případě jakýchkoliv nejasností by se měl kupující či prodávající obrátit na nestranného právníka a nechat smlouvu raději ještě zkontrolovat.

Lenka Doleželová

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama