(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, servis není kontrola!

Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, servis není kontrola!

Reklama
Reklama

28.12.2021 – Provádíte každoročně servis vašeho kotle na pevná paliva? To je samozřejmě potřebné, ale zákon o ochraně ovzduší ukládá také jednou za tři roky provést kontrolu technického stavu a provozu kotle, kterou musí provést odborně způsobilá osoba. Zkontrolujte si, zda právě letos nenastal na tuto kontrolu čas.

Proč a kdy se musí provádět kontrola kotle na pevná paliva?
Podle zákona 172/2018 Sb., kterým se mění zákon 201/2012 Sb., je každý majitel spalovacího zdroje na tuhá paliva o jmenovi příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou za tři roky, kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Tato povinnost se týká všech zdrojů spalujících pevná paliva s celkovým příkonem 10 kW a vyšším, které jsou napojené na soustavu ústředního vytápění. Vztahuje se tedy i na některá krbová kamna a krby s teplovodní vložkou.

Kdo provádí kontrolu kotle na tuhá paliva
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem kotle a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit pro kontrolu odborně způsobilou osobu, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem stejného typu kotle.

Kontrolor zkoumá celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotku, regulaci a havarijní termostat, podávací zařízení, sklad paliva a jeho druh. Kontroloři jsou povinni také poskytnout poradenství a doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu.

Výstupem z kontroly je doklad o kontrole, který může obsahovat doporučení týkající se bezpečnosti provozu, nicméně kontrolor nemá oprávnění přerušit či ukončit provoz zařízení. Tento doklad je nutné uschovat a na požádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

V lednu 2020 byla spuštěna on-line databáze osob oprávněných ke kontrole kotlů (OZO) na adrese ipo.mzp.cz. Po zadání adresy provozovatele, výrobce, typu, značky a modelu kotle lze nalézt oprávněnou osobu s co nejmenší dojezdovou vzdáleností, od které se odvíjí i cena.

Co je to revize kotle a kdy se provádí
Revize kotle na pevná paliva je nutná při zakoupení nového zařízení – jedná se o vstupní revizi. Nový kotel musí být v souladu se spalinovými cestami a jeho provoz musí být povolen revizním technikem.

Pokud se pak ale například při pravidelné kontrole kotle objeví větší problém, měla by následovat jeho oprava a nová revize. V případě, že by závada nebyla odstraněna, může revizní technik zakázat provoz takového kotle, vyřadit jej z provozu a žádat odstranění zjištěných nedostatků.

Kotel bez pravidelné kontroly, či dokonce bez revize, může sice dál normálně fungovat. Majitel se však vystavuje sankcím. Jednak ze strany pojišťovny v případě havárie, či dokonce požáru. A také ze strany obecního úřadu, který má právo za nedodržení periodické kontroly udělit pokutu až do výše 20 000 korun.

Pravidelný servis pro bezproblémový provoz
Výrobci kotlů doporučují provádět každoročně servisní prohlídku kotle, která spočívá zejména v jeho seřízení a vyčištění. Tyto servisní prohlídky jsou sice nepovinné, ale přispívají k delší životnosti a bezproblémovému chodu celého zařízení.

V souvislosti s tím je třeba zároveň provést kontrolu spalinových cest a jednou ročně pozvat odborníka na kontrolu komínů.

I když jedna topná sezóna končí, druhá za pár měsíců začne. Objednat si kontrolu kotle na pevná paliva a jeho servis co nejdříve znamená ušetřit si mnoho starostí. Koncem léta již mají technici plné ruce práce a v případě, že odhalí na vašem kotli závadu, může být složité sjednat nápravu a uvést kotel na další topnou sezónu včas do provozu.

?

Zákaz topení tuhými palivy v kotlích I. a II. emisní třídy začne platit již v roce 2022Zákaz topení tuhými palivy v kotlích I. a II. emisní třídy začne platit již v roce 2022

Kupujete starší nemovitost? Nezapomeňte zkontrolovat otopný sysKupujete starší nemovitost? Nezapomeňte zkontrolovat otopný sys

Vybíráte si dům a přemýšlíte čím topit? Co takhle dřevem?Vybíráte si dům a přemýšlíte čím topit? Co takhle dřevem?

Zdroj tepla. Významná informaci při koupi nemovitostiZdroj tepla. Významná informaci při koupi nemovitosti

Kupujete-li nemovitost, nezapomeňte na kvalitu komínůKupujete-li nemovitost, nezapomeňte na kvalitu komínů

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama