(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Nová zelená úsporám rozšiřuje dotační programy pro vlastníky bytových domů. Kolik můžete získat?

Nová zelená úsporám rozšiřuje dotační programy pro vlastníky bytových domů. Kolik můžete získat?

Reklama
Reklama

21.3.2022 – V minulých programech byly programy pro vlastníky bytových domů podstatně užší, a některé byly určeny pouze pro vybrané kraje. Nová etapa dotačních programů Nová zelená úsporám, která odstartovala v říjnu 2021, podstatně rozšiřuje možnosti získání dotací pro stávající vlastníky bytových domů i stavebníky nových bytových domů. Zde jsou konkrétní typy podpor.

Zateplení
Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR se vztahuje na budovy s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013. Podpora je určena i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun, získat lze až 50 % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na ploše zateplované konstrukce (600 – 3 100 Kč/m2) a dosažených energetických parametrech budovy. Žadatelé z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje získají o 10 % víc.

Dotace na výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností
Dotaci lze získat nejen na výstavbu, ale i na nákup bytu v takovém bytovém domě. Ale také při změně již dokončeného domu, který před zahájením stavby kritéria pasivního domu nesplňoval. Jednorázová dotace na bytovou jednotku činí 150 000 korun.

Kotle a tepelná čerpadla
Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (kromě elektrických) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj. Může být od 12 000 až do 30 000 Kč na jednu bytovou jednotku.

Fotovoltaické sysy, solární energie, e-mobilita
Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou, jejíž energie bude přednostně využívaná v bytovém domě, se stanovuje výpočtem 10 000 Kč za každý 1 kWp instalovaného výkonu a za každý 1 kWh el. akumulačního sysu. Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického sysu může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, pro ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu.

Výše dotace na pořízení a instalaci nového sysu na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla je 20 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Podobné to je s instalací sysu řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, kde je dotace na bytovou jednotku od 25 000 do 35 000 korun.

Výše dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon činí 30 000 korun za jednu dobíjecí stanici.

Dešťová a odpadní voda
Výše dotace se pohybuje od 37 000 až po miliony korun. Výsledná částka závisí na typu sysu, velikosti nádrže a počtu napojených bytových jednotek a je možné získat ji samostatně nebo v rámci komplexního projektu nového bytového domu. Využití tepla z odpadní vody se dotuje 10 000 Kč za každou napojenou bytovou jednotku.

Stínění, zelené střechy, ozelenění pozemku
U stínící techniky či zelených střech jsou dotace poskytovány ve stejné výši jako u rodinných domů. Pro stínění to je 500 Kč (ruční ovládání) nebo 1 000 Kč (automatické ovládání) na m2 plochy výplně otvoru. U zelených střech 700 – 1 000 Kč na m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy, nejvíce 300 000 Kč na jednu stavbu. Dotace na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích, které navazují na bytový dům nebo se nacházejí ve společně užívaných plochách vnitrobloků a jsou ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání žadatele, jsou 2500 Kč na listnatý nebo ovocný strom. Podpořeno může být až 20 stromů u jednoho projektu.

Kromě nákupu bytu v bytovém domě, e-mobility a sysů na akumulaci pouze dešťové vody, lze získat ve všech ostatních případech dotaci také na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy, a to od 15 000 do 70 000 korun.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama