(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Při koupi domu nechte zkontrolovat jeho energetickou náročnost

Při koupi domu nechte zkontrolovat jeho energetickou náročnost

Reklama
Reklama

14.4.2022 – Prakticky z každého domu lze vytvořit pasivní dům. Lze tak rekonstruovat i budovu starou třeba sto let. I když je třeba počítat s celkovou rekonstrukcí objektu, náklady vložené do rekonstrukce se brzy vrátí v energetických úsporách.

Domy, postavené od 80. let minulého století, bývají podle odborníků většinou v poměrně dobrém stavu, a tak jejich rekonstrukce nemusí být nijak zvlášť složitá. U starších domů je třeba počítat s celkovou rekonstrukcí. To je sice nákladnější řešení, na druhou stranu si majitel může dům od počátku přizpůsobit svým představám.

Proč rekonstruovat starý dům na pasivní
Pokud budete kupovat starý dům, je pochopitelné, že budete chtít spotřebu energie snížit tak, aby náklady na jeho provoz byly co nejmenší. Staré nezateplené domy spotřebují k vytápění až 250 kWh/m2 tepla ročně, zatímco po rekonstrukci do pasivního standardu je to méně než 25 kWh/m2. Čím starší a méně zateplený dům je, tím rychlejší je návratnost investice.

Při prohlídce domu před jeho koupí je třeba věnovat zvýšenou pozornost stavu hlavních konstrukčních prvků, především nosných konstrukcí (základy, stěny, stropy, krov). Nejlépe je přizvat si odborníka, který může definovat technický stav domu, který bude následně podkladem pro jeho rekonstrukci.

Největších úspor dosáhnete celkovou rekonstrukcí
Aby majitel dosáhl vlastností pasivního domu, musí provést řadu opatření, která jedno bez druhého nedávají smysl. Proto je důležitá precizní příprava, která spočívá především v kvalitním projektu a dobré technické přípravě. Mezi nejdůležitější prvky přeměny starého domu na pasivní patří tyto kroky…

Zateplení fasády a hydroizolace
U starých domů je často nejprve řešit trvalé odvlhčení stěn, teprve potom zateplení jako takové. Pokud nelze izolovat zvenčí, je potřeba zateplit dům zevnitř. Odizolovat se musí také podlahy a základy. Pokud má dům sklep a půdu, je nutné počítat i se zateplením sklepních stropů a půdy – tedy stropů, jestliže na půdě nevznikne obytný prostor. Pokud je půda obytná, není nutné izolovat stropy spodních místností, ale rovnou střechu. dalším krokem zateplení je střecha. Tou se ztrácí největší množství tepla, takže se nevyplatí na její izolaci šetřit. Plochou střechu lze využít i na zřízení zelené střechy, což přidá domu další užitnou hodnotu, a navíc se i na její výstavbu nabízejí dotace v rámci programu Nová zelená úsporám.

Také okny odchází mnoho tepla
U starých oken jsou příčinami především vadné či různě popraskané rámy nebo netěsnosti okolo okenních tabulí. Pro pasivní standard je třeba je vyměnit za okna s izolačními trojskly nebo dvojskly s heat mirror fólií.

Obnovitelné zdroje energie
A konečně, je třeba při vytápění se zaměřit na obnovitelné zdroje energie, což často vyžaduje kompletní výměnu otopné soustavy. Přitom není třeba mít v pasivním domě tepelné čerpadlo, které je většinou naddimenzované. Stačí využít fotovoltaiku či jiné obnovitelné zdroje, protože spotřeba tepla je u pasivního domu velmi nízká. Samozřejmostí je rekuperační jednotka, která zajišťuje řízené větrání, a přitom čistí vzduch v domě od prachu a alergenů.

Pokud vynakládáte nemalé prostředky na koupi staršího rodinného domu, pozvěte na prohlídku ještě před podpisem kupní smlouvy specialisty, kteří alespoň rámcově odhadnou, co vše bude třeba provést, aby dům byl po rekonstrukci energeticky co nejúspornější.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama