(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Novela zákona na přesné a jasné vyúčtování za teplo nabude účinnosti 1. 1. 2023

Novela zákona na přesné a jasné vyúčtování za teplo nabude účinnosti 1. 1. 2023

Reklama
Reklama

16.12.2022 – Prezident podepsal novelu zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Hlavním tem novely je vyúčtování služeb v bytových domech a povinnost každoměsíčního informování vlastníků o spotřebě tepla a teplé vody.

Hlavní novinkou novely je, že chyby ve vyúčtování služeb, které nemají vliv na vypočtenou výši nedoplatku, neovlivňují jeho splatnost. To ocení zejména společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Zákon jim totiž ukládá povinnost vyúčtovat zálohy na služby do konce dubna, následně má vlastník bytu lhůtu 30 dnů na případnou reklamaci vyúčtování a ve stejné lhůtě musí SVJ či bytové družstvo reklamaci vyřídit.

Není-li vyúčtování provedeno správně a včas, hrozí pokuta z prodlení, a to ve výši až 50 Kč za každý den prodlení. Pokud vlastník bytu chybné vyúčtování napadl, nemusel zaplatit nedoplatek, ale mohl navíc požadovat zmíněnou pokutu z prodlení. Ostatní vlastníci pak mnohdy museli tyto výdaje pokrýt. Přitom za chybné bylo považováno například i vyúčtování, kde bylo chybně uvedeno číslo bytu. To sice bude moci vlastník reklamovat i nadále, nebude to však mít vliv na termín úhrady nedoplatku.

Novela dále zavádí povinnost, aby nově instalovaná měřidla spotřeby byla dálkově odečitatelná a aby vlastník dostával pravidelně, minimálně jednou měsíčně, informace o aktuální spotřebě tepla a teplé vody.

Zákon by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2023 s výjimkou ustanovení o informační povinnosti, ta bude účinná od 1. ledna 2024. Do konce roku 2026 budou muset podle novely informovat měsíčně o spotřebě pouze ti poskytovatelé služeb, kteří už budou mít instalovány měřiče s možností odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů.

Od roku 2027 by měly být měřiče s dálkovým odečtem podle energetického zákona ve všech bytových domech

Důvodem tohoto časového rozložení fakt, že na dálkové odečty je připraveno pouze mizivé procento bytových domů. Z průzkumů mezi členy Svazu českých a moravských bytových družstev a Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu totiž vyplývá, že dálkově nebo domovními kotelnami je zásobováno teplem 1,47 milionu bytů. Celkový počet měřidel a indikátorů v bytech je pak asi 7 milionů, z nichž všechny musí být od 1. 1. 2027 vybaveny zařízením pro dálkový odečet. Povinnost pravidelných měsíčních odečtů se pak týká asi 3,5 milionu z nich. Avšak potřebnou technologií je dosud vybaveno jen 30–40 %.

Údaje budou moci poskytovatelé zpřístupňovat dálkově prostřednictvím internetu, s přístupovými zaheslovanými údaji pro každého vlastníka, formou e-mailových zpráv, nebo, vyžádá-li si to vlastník, v listinné podobě. Poskytovatelé mohou sice údaje aktualizovat tak často, jak to měřicí zařízení a používané sysy umožní, musí to však být alespoň jednou měsíčně. Přitom v období, kdy teplo nedodávají, infomační povinnost odpadá.

Předpokládá se, že v souvislosti s novými opatřeními se zvýší administrativní náklady poskytovatelů služeb, především na zavedení informačního sysu pro uživatele či měsíční zasílání informací elektronickou poštou. Promítnutí těchto nákladů do cen služeb ale nebude možné. Zpoplatněno bude moci být podle novely jen listinné informování dopisem.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama