(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Poslanci schválili novelu stavebního zákona

Poslanci schválili novelu stavebního zákona

Reklama
Reklama

10.5.2023 – Projednávání nového stavebního zákona trvalo několik let a když byl konečně schválen, hned následovaly návrhy na jeho změny. Jedním z podstatných návrhů bylo ponechání stavebních odborů na dosavadní obecní úrovni, a také zahrnutí jednotného enviromentálního stanoviska do procesu stavebního řízení dle hesla “jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko”.

Nový stavební zákon byl schválen v červenci 2021 a účinnosti částečně nabyde 1. července letošního roku. Mimo jiné procesy byl pro drobné stavebníky i developery snad nejdůležitějším bodem nový schvalovací proces, který se měl řídit sysem jeden úřad, jedno řízení. Přitom zákon předpokládal vyjmutí dosavadních stavebních odborů z obecních úřadů a vznik centralizované státní stavební správy v čele s Nejvyšším stavebním úřadem.

Proti tomu se postavila řada odborníků, včetně Sdružení místních samospráv ČR, a tak plánovaný Nejvyšší stavební úřad ani jemu podřízená soustava krajských úřadů nevzniknou. Stavební úřady zůstanou nadále při obcích a vznikne pouze Dopravní a energetický stavební úřad podřízený ministerstvu dopravy, který bude mít na starosti hlavně dopravní a energetické stavby.

Lhůty pro povolení stavby, schválené v rámci nového stavebního zákona v r. 2021, se nemění. A tak díky zachování rozhodování v území, nižšímu počtu úkonů, které bude stavební úřad podle nového stavebního zákona vykonávat, a zejména díky sjednocení celého procesu a digitalizaci by měl být povolovací proces plynulý a rychlý.

Jak to bude fungovat?

Od začátku roku 2024 by měl být v provozu Portál stavebníka. Stavebník nebude muset kvůli zajištění stavebního povolení chodit na žádný úřad. Všechny podklady získá prostřednictvím tohoto portálu, včetně informací o územním plánu své obce nebo informace o inženýrských sítích. Prostřednictvím tohoto portálu také bude moci podat žádost o stavební povolení. I nadále bude samozřejmě možné dostavit se na stavební úřad osobně, ale prostřednictvím tohoto portálu může vše proběhnout mnohem rychleji. Stavebník bude mít neustále přehled o tom, v jakém stavu se jeho řízení momentálně nachází, bude moci komunikovat jeho prostřednictvím se stavebním úřadem, případně s dalšími orgány.

Pro práci s portálem nebude potřeba žádný speciální software. Stačí mít podporovaný webový prohlížeč a elektronickou identifikaci (např. NIA ID, eObčanka, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identitu a kvalifikovaný elektronický podpis).

Až podá stavebník žádost o stavební povolení, stavební úřad sám obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Toto stanovisko bude díky novele nově zahrnovat i jednotné environmentální stanovisko, což v původní verzi nového stavebního zákona nebylo a stavebník by si jej musel “oběhat” sám. Na konci celého procesu by mělo být jedno razítko, kterým bude povolena stavba.

Jak rychle se bude rozhodovat?

Jedno řízení o povolení a jedno řízení o odvolání má v novém zákoně pevně nastavené lhůty. Pokud občan předloží kompletní žádost o povolení stavby rodinného domu, může získat povolení už za 30 dní. Tuto lhůtu může stavební úřad prodloužit maximálně o 60 dnů, pokud například doručuje písemnosti do ciziny. Když se někdo proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolá, bude muset rozhodnout nadřízený stavební úřad, a  to ve stejných lhůtách, jaké má stavební úřad pro povolení stavby.

Nový stavební zákon zavádí i další změny, o kterých se zmíníme někdy příště. Jejich platnost však bude nabíhat postupně, a tak se stavebníci, kteří mají nyní aktuálně zpracovaný projekt, nemusí obávat, že by jej museli nechat přepracovat. Projektové dokumentace zpracované podle dosavadních právních předpisů mohou být předloženy stavebnímu úřadu až do 30. června 2027 a stavební úřad bude takové dokumentace posuzovat taktéž podle dosavadních právních předpisů.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama