(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Je lepší garáž samostatně stojící nebo součástí domu?

Je lepší garáž samostatně stojící nebo součástí domu?

Reklama
Reklama

15.5.2008 – Mít garáž samostatně stojící nebo součástí domu? Která z těchto alternativ je častější, levnější nebo praktičtější? Kladete si také některou z těchto otázek? Zkusíme vám pomoci na základě dopisu jednoho z našich čtenářů.

Dobrý den. Plánujeme výstavbu rodinného domu a nemůžeme se shodnout zdali mít garáž součástí domu nebo je lepší garáž umístěna na pozemku samostatně. Manželka tvrdí, že by měla stát samostatně, tak aby v domě nebyl cítit benzin, ale já bych měl raději garáž součástí domu, tak abych do ní mohl projít „suchou nohou.“ Poradíte nám co je lepší i ve vztahu na cenovou náročnost? Děkuji Petr Řezníček, Ostrava

Plánujete-li výstavbu rodinného domu, jehož součástí bude garáž, popřípadě garážové stání, vždy napřed proberte jednotlivé alternativy přímo s architektem. Má bezpochyby letité zkušenosti a dokáže poradit i ve vztahu na umístění jednotlivých objektů na pozemku. Něco jiného bude výstavba rodinného domu a garáže na pozemku 5.000 m2 a něco jiného bude realizace garáže v případě stavby řadového rodinného domu.

Komfort vs. užitek
Po stránce komfortu je praktičtější mít garáž součástí rodinného domu. Přechod z obytné části do garáže je mnohem pohodlnější. Nemusí se brát ohledy na rozmary počasí a majitel domu ví, že se vždy do svého “plechového miláčka” dostane, aniž by, např. v zimě, musel přebíhat v metrových závějích.

Výpary látek
Častou argumentací pro stavbu garáže stojící samostatně na pozemku je strach z možného úniku těkavých látek z automobilu. U samostatně stojících garáží nemusí mít majitel domu tuto obavu, avšak i u garáží, jenž jsou součástí domů, myslí stavební zákon na nutnost vybudování odvětrávacích mřížek, tak aby došlo k maximální eliminaci prostoupení výparů do obytné části. Jeli tedy stavba provedena správně, v souladu se stavebním zákonem, nemusí mít budoucí vlastník nemovitosti strach, že by byly v obytné části cítit např. výpary z benzinu. I přesto, ale doporučujeme, při tvorbě projektu, umístit garáž tak, aby přímo nesousedila s ložnicí nebo obývacím pokojem. Častou alternativou je umístění garáže vedle koupelny nebo chodby pomyslně rozdělující jednotlivé části domu.

Danové zatížení
Jeli garáž součástí rodinného domu, vztahuje se na ni daňové zatížení ve výši 9% daně z přidané hodnoty. Rozhodne-li se stavebník pro výstavbu samostatně stojící garáže, tak musí počítat s DPH ve výši 19%. Tento rozdíl je ve vztahu na rozdělení jednotlivých součástí domu na obytnou a užitkovou část.

Cena
Pokud bychom měli dvě stejné garáže a porovnávali jejich cenovou kalkulaci tak bude rozpočet u samostatně stojící garáže vyšší. A to hlavně kvůli vyšší sazbě DPH a větší spotřebě stavebních materiálů. Jeli totiž garáž součástí domu a nachází-li se nad ní pař. další pokoje, tak odpadá nutnost realizace nového zastřešení pouze pro garáž. 

Závěr
Je na každém stavebníkovi, pro jaký způsob výstavby garáže se rozhodně. Pokud bychom ovšem sečetli klady a zápory jednotlivých variant, tak se pomyslné misky vah převáží více na stranu výstavby garáže, jenž bude součástí domu. Kladné body tato alternativa získá zejména z důvodu nižšího daňového zatížení a následného komfortu užívání. Ve prospěch samostatně stojící garáže hovoří subjektivní pocit oddělení garáže od bytové části.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama