(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Nový občanský zákoník: radikální změny v oblasti nemovitostí, část druhá

Nový občanský zákoník: radikální změny v oblasti nemovitostí, část druhá

Reklama
Reklama

10.9.2013 – Nový občanský zákoník sice nabude účinnosti až od ledna 2014, ale už teď je jasné, že zákon obsahuje zásadní novinky, s kterými by se měl seznámit každý, kdo pracuje v realitní branži. Dojde ke změnám, které posílí pozici katastru nemovitostí, věřitele a novinky se dotýkají i vzniku předkupního i nabývání vlastnického práva. Včera jsme vám přinesli přehled důležitých změn, které se dotknou oblasti s nemovitostmi. Aktuálně vybíráme další tři změny, se kterými je dobré počítat.

4 Předkupní právo
Tam, kde neexistuje jednota vlastnictví pozemku a na něm stojící stavby, bude dle zákona platit předkupní právo pro vlastníka pozemku ke stavbě a rovněž i předkupní právo vlastníka stavby k pozemku (popřípadě k příslušné části pozemku). Bude-li chtít jeden z vlastníků disponovat stavbou či pozemkem, bude mít povinnost nabídnout ji k odkoupení nejprve druhému vlastníkovi. Nebude-li předkupní právo využito, zůstane zachováno a bude zatěžovat věc i nadále. V případě, že však toto právo bude využito (vlastník pozemku koupí stavbu na něm umístěnou, či vlastník stavby koupí pozemek, na němž stavba stojí), dojde k právnímu spojení obou věcí a stavba se stane součástí pozemku a předkupní právo zanikne. Pokud bude stavba na cizím pozemku, nebo pozemek, na kterém cizí stavba, prodán bez ohledu na předkupní právo, nabyvatel nemovitosti může o nemovitost přijít.

5 Opuštěná nemovitosti propadne státu
Pokud se vlastník o svoji nemovitost nestará, má se za to, že ji opustil. Zatímco dosud v praxi platí, že opuštěné nemovitosti připadají obci, od ledna 2014 připadnou státu. Za opuštěnou nemovitost se považuje tehdy, pokud se o ni vlastník nestaral po dobu 10 let.

6 Část stavby zasahuje na cizí pozemek
Pokud se zjistí (např. kvůli špatnému zaměření hranic pozemku), že malá část stavby zřízená na vlastním pozemku zasahuje na pozemek cizí (tzv. přestavek), stane se tato část vlastnictvím zřizovatele stavby. Vlastníkovi pozemku však musí být vyplacena obvyklá cena za nabytý pozemek. Toto neplatí, pokud zřizovatel stavby nejednal v dobré víře.

Související články
Nový občanský zákoník: radikální změny v oblasti nemovitostí, část první  
Nový občanský zákoník: radikální změny v oblasti nemovitostí, část třetí

Jitka Vrbová

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama