(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Jitka Hlaváčková: Ocenění beru jako uznání práce nás, podnikových právníků - Advokacie - Advokátní deník

Jitka Hlaváčková: Ocenění beru jako uznání práce nás, podnikových právníků – Advokacie

Reklama
Reklama

„Nikdy jsem se neviděla v roli Perryho Masona. Už na škole mě bavilo hospodářské a finanční právo, takže podnikový právník byla logická volba, a této volby jsem nikdy nelitovala,“ odpovídá na otázku, proč si zvolila právě pracovní právo, čerstvá držitelka ocenění Právník roku 2022 v kategorii Pracovní právo JUDr. Jitka Hlaváčková, právnička, poradkyně generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR, výrazná osobnost profesní skupiny podnikových právníků a aktivní členka vedení Unie podnikových právníků ČR. 

 

Během profesního života rozvíjela doktorka Jitka Hlaváčková svou kvalifikaci právničky ve výrobních i obchodních společnostech jako podniková právnička, později rozšířila svůj záběr o problematiku praktické personalistiky na manažerských pozicích personálně-právních útvarů. V současné době působí jako právnička a poradkyně pro legislativu generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Přestože se specializuje na plnění úkolů svazu v legislativní oblasti v celém spektru právních problémů, v centru jejího profesního zaměření byly vždy otázky pracovněprávní, včetně problematiky sociálního dialogu a trhu práce. Tuto činnost doplňuje publikační a lektorskou aktivitou. Jako spoluautorka publikuje odborné studie a výstupy projektů i v oblasti kolektivního vyjednávání, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a v exekucích. Je členkou vedení Unie podnikových právníků ČR a gestorkou činnosti její Sekce pracovněprávní a civilního práva.

 

Stejně jako ostatních vítězů Právníka roku 2022 požádal Advokátní deník i JUDr. Jitku Hlaváčkovou o krátké vyjádření k ocenění, jež 12. května 2023 v hotelu International v rámci galavečera převzala, i o odpověď na pár dotazů:

 

Od roku 2005 působíte ve vedení Unie podnikových právníků, více než 10 let pracujete ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kde nyní vykonáváte post právničky a poradkyně generální ředitelky pro legislativu. Proč jste si zvolila právě podnikové právo, a ne třeba advokacii?

Na to by mohla být jednoduchá odpověď. Studium jsem skončila ještě za socialismu a tehdy pro mne nebylo snadné dostat se do advokacie. Ale přiznám se, že jsem se nikdy neviděla v roli Perryho Masona.  Už na škole mě bavilo hospodářské a finanční právo, takže podnikový právník byla logická volba, a této volby jsem nikdy nelitovala.
V průběhu pracovní kariéry jsem pracovala převážně jako samostatný právník, takže jsem se musela zabývat všemi právními obory, ale mojí srdcovou záležitostí je pracovní právo. V posledních 12 letech jsem navíc měla možnost přednášet pracovní právo personalistům a mzdovým účetním.

 

V posledních letech se angažujete v otázce zaměstnávání vězňů, za tuto činnost jste také získala ocenění Pro Bono & CSR 2016. Čím Vás zaujala právě tato problematika? 

Ocenění jsem s kolegyněmi získala nejen za práci v oblasti zaměstnávání odsouzených, ale
i osob se zdravotním postižením a dalších znevýhodněných na trhu práce. Na začátku všeho byla vysoká míra nezaměstnanosti. Na základě podnětu od Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR jsme začali organizovat workshopy, jak lze odsouzené zaměstnávat, a tím jsem se s problematikou začala blíže seznamovat. V rámci projektů jsem se pak zapojila do problematiky zaměstnávání osob obtížně uplatnitelných – tedy nejen vězňů, ale i osob po návratu z výkonu trestu, osob se zdravotním postižením či s exekucemi.

Např. v rámci projektu „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“ byla vyvinuta kalkulačka pro orientační výpočet finančního přínosu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro firmu, která společnostem umožní rozhodování, zda zvolit zaměstnání OZP, nebo náhradní plnění. Zpracována byla také informační minima pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením aj. V oblasti exekucí dlouhodobě usiluji o zmenšení administrativní zátěže zaměstnavatelů při zaměstnávání osob s exekucemi, což je největší překážkou jejich zaměstnávání. Ale do této mé činnosti patří i problematika nerovného postavení žen v zaměstnání, zejména pokud jde o odměňování, kde jsem byla zapojena do projektu 22 % K ROVNOSTI.

 

 

Jste laureátkou ocenění Podnikový právník v kategorii Pracovní právo a nositelkou již zmíněného ocenění Pro Bono & CSR 2016, nyní jste získala ocenění Právník roku 2022, co pro Vás udělení ceny sv. Yva znamená?

Jako každé ocenění, je to pro mě především pocit zadostiučinění, že jsem se ve svojí kariéře vydala správným směrem a odpracované roky měly svůj význam.  A beru to taky jako uznání práce nás, podnikových právníků. Mám mnoho kolegů, kteří by si ocenění také zasloužili.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

Redakce AD
Foto: Igor Zehl, redakce AD a archiv Jitky Hlaváčkové

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama