(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Jak se zbavit problémového nájemníka? Neplatí a vystěhovat se odmítá - iDNES.cz

Jak se zbavit problémového nájemníka? Neplatí a vystěhovat se odmítá

Reklama
Reklama

Problémový nájemník se samozřejmě z bytu vystěhovat nechce a stále prohlašuje, že dluh co nejdřív zaplatí. Slibovat umí, ale peníze nikdy neposlal. Jeho dluh již dávno převyšuje kauci. Je to pro mě první špatná zkušenost a plánuji byt raději nechat prázdný. Poradíte mi, kdy je možné a za jakých podmínek nechat neplatiče vystěhovat?

Na dotaz čtenáře odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

Jestliže chcete vystěhovat neplatícího nájemníka, musíte v prvé řade ukončit nájemní smlouvu. Nezaplatí-li nájemce nájemné a náklady za služby za dobu alespoň tří měsíců, dochází z jeho strany k porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem a pronajímatel má právo vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby.

Před doručením výpovědi je však nutné vyzvat nájemce, aby v přiměřené době zaplatil dlužné nájemné a náklady za služby. Jestliže vám tedy nájemce nezaplatil nájemné a náklady za služby alespoň za dobu tří měsíců, můžete po předchozí výzvě nájem vypovědět bez výpovědní doby. Pokud by nezaplatil nájemné a náklady za služby pouze za dva měsíce, je možné vypovědět nájem s tříměsíční výpovědní dobou pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu.

Poradna pro nájemní bydlení

Pomáháme nájemníkům i pronajímatelům.

Pokud řešíte nějakou nepříjemnou situaci spojenou s pronájmem bytu a nevíte si rady, svěřte se nám. Pošlete svůj příběh s dotazem, my najdeme řešení, které zveřejníme.   

Svůj příběh pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz

Pouhé ukončení nájemní smlouvy zpravidla nestačí pro vystěhování nájemce. Pokud se po ukončení nájemní smlouvy nájemce dobrovolně nevystěhuje, máte dvě možnosti, přičemž můžete současně využít obě dvě.

První možností je domáhat se vyklizení bytu soudní cestou prostřednictvím žaloby na vyklizení bytu. Vy, jakožto pronajímatel, máte právo požadovat po nájemci úhradu za užívání bytu do doby, než bude byt z jeho strany vyklizen, a to ve výši ujednaného nájemného. Úhrady takového nájemného se můžete domáhat již v žalobě na vyklizení bytu.

Na základě pravomocného rozhodnutí, kterým bylo žalobě vyhověno, se lze následně domáhat vyklizení prostřednictvím exekuce. K exekuci lze přistoupit v případě, že uběhla lhůta pro vyklizení bytu a nájemce se z bytu nevystěhoval.

Můžete podat exekuční návrh k jakémukoliv soudnímu exekutorovi nebo podat návrh na nařízení exekuce k soudu, v jehož obvodu má nájemce své bydliště. V rámci exekučního řízení pak byt vyklidí přímo soudní exekutor nebo exekuční soud a učiní opatření, aby byl vykázán nájemce, který se v daném bytě neoprávněně zdržuje.

Druhou možností je podat trestní oznámení pro spáchání trestného činu neoprávněného zásahu do práva k bytu. Takového trestného činu se totiž dopustí ten, kdo protiprávně užívá byt. Trestní oznámení je možné podat u policejního orgánu nebo přímo na státním zastupitelství, přičemž tyto orgány jsou povinny se věcí zabývat a věc prověřit.

Vendula Ciběnová

  • Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
  • Působí jako samostatný advokát v AK Ciběnová.
  • Zaměřuje se především na právo nemovitostí (převody nemovitostí, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, nájemní smlouvy, spory související s nemovitostmi) a závazkové (smluvní) právo.

V případě, že by policejní orgán dospěl k závěru, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, zahájil by proti nájemci trestní stíhání. Probíhající trestní stíhání a případné odsouzení nájemce za spáchání trestného činu by mohlo být motivací pro nájemce, aby se z daného bytu vystěhoval. Nicméně v rámci trestního řízení policejní orgán a ani soud nebude sám provádět vyklizení bytu, jak by činil soudní exekutor nebo exekuční soud.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama