(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz

Prodej 2 stavebních pozemků v obci Klánovice (PRO SPEKULACI)

Přímské náměstí, Praha-Klánovice, Česko
Cena na vyžádání

Popis nemovitosti

Prodej 2 stavebních pozemků o velikosti 483 m², který je v územním plánu veden jako plocha (OV) – všeobecně obytná, s hlavním využitím jako plocha pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.

UPOZORNĚNÍ: Z charakteru umístění pozemků a jejich současnému využití (chodník, frekventovaná silnice po které jezdí i linky MHD a i fakt, že tato silnice tvoří průjezd do západní části Klánovic lze vyvodit, že na těchto pozemcích nelze vystavět RD či obdobné stavby povolené platným územním plánem, ale lze tyto pozemky využít ke spekulaci, či nalezení kompromisního řešení s městskou částí Klánovice. Nicméně uvádíme fakt, že na pozemcích nevázne dle listu vlastnictví žádné věcné břemeno či služebnost, která by bránila užívání dle vlastnického práva a vlastně ani oplocení pozemků. Vhodnost těchto pozemků pro Vaše účely ponecháváme na Vašem uvážení.
Podrobnosti možnosti využití můžeme probrat telefonicky.

Přípustné využití:
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech.
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba a služby, veterinární zařízení a administrativa v rámci staveb pro bydlení, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 2 000 m2, zařízení veřejného stravování.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití: Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily. Dále lze umístit: vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující   20 000 m², ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, sběrny surovin, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílnou část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Pozemky jsou situovány na křižovatce ul. V Koutku a ul. Šlechtitelská. Na pozemcích se v současné chvíli nachází veřejný chodník a veřejná frekventovaná silnice. Pozemek je obdélníkový v zastavěné části obce se stranami zhruba 21m x 24m x 20m x 24m.

Informace o obci Klánovice

Obec Klánovice patří mezi atraktivní rezidenční čtvrti a nabízí kvalitní místo pro život vyhledávané i těmi nejnáročnějšími. Převažuje zde vilová zástavba. V lokalitě se nachází veškerá občanská vybavenost. V městské části se nacházejí mateřské školy, základní i střední škola a rovněž soukromé česko-anglické vzdělávací zařízení. Samozřejmostí je také bezpočet obchodů, včetně supermarketů, a restaurací. Dopravní dostupnost Klánovic je velice dobrá, a to zejména díky železniční stanici Klánovice, která nabízí přímé vlakové spojení do centra města příměstskými vlakovými linkami s intervalem 30 minut odkud trvá přímá cesta do centra na Masarykovo nádraží 21 minut, s intervalem 15 minut. Pro cesty autem je výhodou snadný nájezd na Pražský okruh.

Inženýrské sítě

0/5 (0 Reviews)

Komentáře nejsou povoleny.