(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Seminář Společné jmění manželů 2–3 naváže na úspěšnou loňskou „jedničku“ - Advokacie - Advokátní deník

Seminář Společné jmění manželů 2–3 naváže na úspěšnou loňskou „jedničku“ – Advokacie

Reklama
Reklama

Regionální středisko ČAK Jižní Čechy zve kolegyně a kolegy na dvoudenní seminář Společné jmění manželů 2 a 3, který se bude konat 8. a 9. června 2023 v Českých Budějovicích a který navazuje na loňský „první díl“ semináře na toto téma. Přednášející – předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS Mgr. Michal Králík, Ph.D. – bude tentokrát hovořit mimo jiné o procesních otázkách spojených s vypořádáním společného jmění manželů, o aktuální rozhodovací praxi k aktivům společného jmění manželů, o vnosech (investicích) a společném jmění atd.

 

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ část 2 a 3

Termín: čtvrtek 8. a pátek 9. června 2023 vždy od 8:30 do 15:30 hodin

Místo konání: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, l. patro, přednáškový sál (vchod z ulice Nerudova), parkování: záchytné parkoviště P+R Jírovcova, pěšky cca 2 minuty

Seminář povede: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Seminář Společné jmění manželů 2 a 3 navazuje na loňský seminář Společné jmění manželů 1, kde byla probrána následující témata: a) problematika oceňovacích principů v řízení o vypořádání společného jmění manželů, b) nesprávné katastrální zápisy, superficiální zásada, materiální publicita x společné jmění manželů a rodinná domácnost, c) určovací a vindikační žaloby a společné jmění manželů, d) vypořádání společných dluhů v řízení o vypořádání společného jmění manželů.

 

Společné jmění manželů 2

  1. Procesní otázky spojené s vypořádáním společného jmění manželů (vysvětlení dosavadního přístupu soudní praxe a uvažované nové soudní praxe, důkazní břemena ve sporech týkajících se společného jmění manželů – dosavadní přístup, nejnovější judikatura Nejvyššího soudu ve vazbě i na katastru nemovitostí a princip domněnky správnosti zápisu, tzv. smísení peněz na účtu, pravidlo tří let, náležitosti žaloby o vypořádání společného jmění manželů)
  1. Aktuální rozhodovací praxe k aktivům společného jmění manželů (nabytí závazkovým právním vztahem jedním z manželů neodsouhlaseným druhým manželem, tzv. dávka Kindergeld, problematika zisku z výlučného majetku jako součásti společného jmění manželů)
  1. Zánik manželství rozvodem a právo na bydlení (judikatura Nejvyššího a Ústavního soudu k novému institutu práva na bydlení podle § 768 obč. zák.)
  1. Vnosy (investice) a společné jmění (koncepční vymezení, způsob „výpočtu“ vnosů, základní otázky spojené s tzv. valorizací a redukcí vnosů)

Společné jmění manželů 3

  1. Hmotněprávní způsoby vypořádání (rozhodovací praxe Nejvyššího a Ústavního soudu k otázkám způsobů vypořádání, pravidlům vypořádání a principům tzv. solventnosti)
  1. Disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů (hmotněprávní a procesní předpoklady uplatnění disparity, jednotlivé typové případy disparity, speciální a specifické případy disparity)
  1. Rozhodování o náhradě nákladů řízení v řízení o vypořádání společného jmění manželů (principy rozhodování, judikatura Nejvyššího soudu České republiky)

 

Cena dvoudenního semináře je 3 600 Kč

Semináře se mohou účastnit advokáti/advokátky a advokátní koncipienti/koncipientky, kteří/které zašlou přihlášku nejpozději do 2. června 2023současně zaplatí účastnický poplatek ve výši 3 600 Kč za účastníka na účet č. 2300377394/2010, var. symbol xxxxx (variabilní symbol je pětimístné číslo registrace advokáta nebo advokátního koncipienta v seznamu ČAK). Při zrušení přihlášky 5 dnů před seminářem se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka.

POZOR! Semináře se lze účastnit i pouze v jednom dni. Je však nutné předem oznámit, zda dne prvního, či druhého (vložné je potom poloviční ve výši 1 800 Kč/den). První den bude určitě téma č. 2, avšak nemůžeme vyloučit, že např. část témat ze semináře č. 2 bude přesunuta do druhého dne nebo naopak, že již první den bude částečně probíráno téma ze semináře č. 3.

 

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 12 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za čtyři polodenní volitelné semináře.

 

Seminář organizačně zajišťuje a bližší informace podá J. Vosejpková, tel. 774 326 123.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

JUDr. František Smejkal, regionální představitel ČAK Jižní Čechy , a JUDr. Jan Kubálek, Ph.D., zástupce regionálního představitele ČAK Jižní Čechy
Ilustrační foto: canva.com

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama