website statistics

daň

Jak vypočítat daň z nabytí nemovitých věcí?

Kolik je daň z nabytí? Daň tvoří 4 % ze základu daně. Základem daně je tzv. nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj, kterým může být např. odměna a náklady prokazatelně zaplacené znalci za vypracování posudku, který je použit pro stanovení nabývací hodnoty. Jak se vypočítá daň?Základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru a vynásobí se sazbou daně ve výši 4 …

Jak vypočítat daň z nabytí nemovitých věcí? Pokračovat »

Směrná hodnota v daňovém přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí je ve výši 4 % ze základu daně, kterým je sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota (vždy ta vyšší) snížená o uznatelný výdaj. Srovnávací daňová hodnota je odvozena ze směrné hodnoty nebo ze zjištěné ceny. Zjištěná cena je cena stanovená znalcem v posudku zpracovaném pro účel přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle zákona …

Směrná hodnota v daňovém přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí Pokračovat »

Scroll to Top