(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Kvalita nemovitosti ovlivňuje prodejní cenu

Kvalita nemovitosti ovlivňuje prodejní cenu

Reklama
Reklama

27.6.2014 – Bez ohledu na to, o jaký typ nemovitosti se jedná (byt, rodinný dům aj.), má majitel povinnost udržovat ji, případně provádět opravy tak, aby stavba nebyla zanedbaná. Listina základních práv a svobod obsahuje část týkající se právě vlastnictví – to zavazuje a nesmí být zneužito k újmě práv jiných osob.

Čím déle majitel odkládá opravu poškozených prvků, tím nákladnější náprava jej nakonec čeká. Z původně drobné závady (př. pronikání vlhkosti do stavebních konstrukcí) se mohou následně vyklubat stavební úpravy většího charakteru (nevratné poškození tepelných izolací atd.). Ty se zpravidla prodraží.

Pokud se navíc vlastník snaží o prodej dané stavby, měl by si uvědomit, že důsledkem jeho nevhodného zacházení s realitou je možné zdržení prodeje. Ne všichni investoři kupují zanedbané nemovitosti. Vzhledem k tomu, že se při stanovení prodejní ceny zohledňuje několik faktorů, mezi nimiž nechybí ani stav nabízeného objektu,  získá prodejce této „ruiny“ výrazně nižší částku. 

Evropská unie (EU) i stát si uvědomují ekonomickou situaci mnohých vlastníků nemovitostí na území České republiky, proto pro ně připravili možnost zvýhodněného financování oprav, rekonstrukcí či modernizací objektů. Zmíněný program se jmenuje JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), je dotovaný z EU v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a představuje součást koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí.

Do konce roku 2015 potrvá tento program s dlouhodobě nízkoúročenými úvěry určenými pro rekonstrukci či modernizaci nemovitostí. O dotace mohou zažádat majitelé bytových domů, tzn. bytová družstva, obchodní společnosti, fyzické i právnické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek nebo města.

“Česká města velmi rychle a správně pochopila výhody programu, proto i díky nim se jistě podaří zajistit evropské zdroje na snižování energetické náročnosti bytového fondu, kde lze získat prostředky v řádech miliard korun v nadcházejícím programovém období,” uvedl náměstek ministryně pro bytovou politiku, Petr Smrček.

Osmdesát procent žádostí se týká energetických úspor, zájem stále stoupá. To dokazuje i aktuální stav dotace, jenž byl k 13. 6. 2014 zveřejněn na stránkách Komerční banky, tzn. správce projektu. Z rozpočtu programu JESSICA (Regenerace bytových domů), který činí 550 mil. korun, bylo zažádáno o 55 úvěrů v celkové výši 231 978 372 korun. Uzavřelo se 18 úvěrových smluv za 110 383 949 korun. O “Moderní sociální bydlení”, jehož rozpočet představuje 50 milionů korun, zatím nikdo neprojevil zájem.

Podle slov Evy Helclové, ředitelky SFRB, je v plánu evropské zdroje kombinovat s národními prostředky, a to za účelem obnovy bytového fondu: “Chceme podporovat nejen samotné energetické úspory, ale komplexní modernizace, včetně nezbytného odstranění konstrukčních vad, modernizace společných prostor, zvyšování bezpečnosti prostřednictvím modernizace výtahů, vchodových dveří atd. Jedině tak může docházet ke zvyšování standardu bydlení a prodlužování životnosti bytového fondu.”

Hana Muchová

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama