(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Zákon o sociálním bydlení má platit od roku 2017

Zákon o sociálním bydlení má platit od roku 2017

Reklama
Reklama

20.7.2014 – Výdaje na bydlení se v posledních letech zvýšily. České domácnosti se kvůli tomu mohou snadno dostat do sociálních potíží. Těmto lidem by měl pomoci zákon o sociálním bydlení, v němž bude určeno, kdo má na něj nárok, kdo bude bydlení financovat a spravovat. Materiál bude předložen ke schválení v září letošního roku.

Náklady na bydlení v České republice jsou v rámci EU dokonce nadprůměrné. Analýza Ministerstva pro místní rozvoj ČR uvádí, že podíl výdajů na bydlení z celkové konečné spotřeby domácností v roce 2012 dosáhl 26,3 %. Evropský průměr představuje 24,2 %. Před námi jsou pouze 3 severské státy – Dánsko 29,3 %, Finsko 27,1 % a Švédsko 27,0 %. V roce 2005 vynaložili občané ČR na bydlení 382 miliard korun, v roce 2012 už náklady představovaly částku 530 miliard korun.

Na základě kvantifikace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) bylo hrubě odhadnuto, že 50 – 55 tisíc domácností v nájemních bytech má sociální problémy, protože náklady na bydlení převyšují až 65 % jejich příjmů. Nejvíce zatíženou skupinou jsou senioři (jednotlivci), za nimi následují samoživitelé s dětmi a ostatní jednotlivci. Podle náměstkyně ministryně práce, Zuzany Jentschke Stöcklové, by právě tyto znevýhodněné osoby měly získat sociální byty.

Od letošního roku je opět podporována výstavba sociálního bydlení
Od roku 1998 vzniklo v ČR s přispěním dotací celkem 20 000 bytů pro skupiny slabých nebo ohrožených občanů. Do roku 2010 mohly příspěvky získat pouze obce, od roku 2011 mají tuto možnost také právnické osoby, podnikající fyzické osoby a neziskové organizace. Nicméně tento fakt nezabránil nedostatku cenově zvýhodněného bydlení. Vzhledem k tomu, že od 90. let dochází k rozprodávání levných obecních nájemních bytů, není těmto sociálně slabým občanům ěř co nabídnout. Na rozdíl od roku 2008, kdy stát na výstavbu obecních nájemních bytů poskytl 89 milionů korun, tak v roce 2013 to bylo pouze 22 milionů korun.

Během posledních sedmi let se neposkytovaly žádné evropské peníze na vybudování sociálního bydlení. Začátkem letošního roku již bylo možné získat dotace z EU podporující výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení. Podporovanými projekty jsou pečovatelské a vstupní byty. Dotace mohou získat podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (včetně obcí) se sídlem, popř. bydlištěm na území některého z členských států EU, na území státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo na území Švýcarské konfederace.

Markéta Szarowská

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama