(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Předávací protokol: Chrání nájemce i vlastníka bytu

Předávací protokol: Chrání nájemce i vlastníka bytu

Reklama
Reklama

11.5.2015 – Předávací protokol podrobně definuje stav reality při předávání do nájmu. Vlastník nemovitosti i nájemce mohou sepsáním tohoto dokumentu předejít mnoha sporům. Ačkoliv se mohou zdát vztahy z obou zúčastněných stran ideální, vše se může při výpovědi změnit. Potom vzniknou při absenci předávacího protokolu dohady především o vrácení kauce či nahrazení škod na bytě.

Předávací protokol většinou předloží majitel bytu či domu. Nájemník by jej však měl před podpisem důsledně zkontrolovat. Ostatně stejně jako nájemní smlouvu. Bohužel nelze očekávat, že všichni pronajímatelé jsou slušní a může se stát, že nějakou vadu na bytě záměrně neuvedou. Nájemce se pak při sporu těžko bude dožadovat vrácení kauce. Součástí předávacího protokolu může být mimo podrobného popisu prostorů také fotodokumentace.

Na řádném sepsání předávacího protokolu by měly trvat obě strany. Pro vlastníka bude jistě snadnější dokazovat vzniklé škody, když bude mít v ruce doklad o stavu bytu při předání. Samozřejmě musí být potvrzen nájemníkem. Důležité je trvat na podepsání protokolu dříve, než nájemník začne prostory užívat. Některé škody se neodhalí hned a je pak těžké dokazovat nájemníkovu vinu.

Co by mělo být součástí předávacího protokolu?
Na internetu lze dohledat mnoho vzorů předávacího protokolu. Vždy by měly obě strany zkontrolovat, zda má dokument všechny podstatné náležitosti. Nesmí chybět určení předávajícího a přebírajícího včetně adres. Musí být uvedena také adresa a číslo pronajímaného bytu. Dále se popisuje výměra bytu, soupis místností i jejich vybavení. Jednotlivě se pak uvede stav vybavení, ideálně doplní o fotografie. Opomenout by zúčastnění neměli ani stav měřičů v bytě. Uvádí se také počet klíčů a jejich vlastníci.

Předávajícímu protokolu by měl majitel i nájemce věnovat stejnou pozornost jako nájemní smlouvě. Předem určené vady na bytě nedají moc velký prostor pozdějším sporům.

Lenka Doleželová

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama