(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Jak ochránit svou nemovitost před krádeží?

Jak ochránit svou nemovitost před krádeží?

Reklama
Reklama

26.10.2015 – Když se zloděj vloupá do bytu a odcizí cenné věci, pravděpodobně to majitel odhalí záhy a ihned to řeší. Krádež nemovitosti je kvůli neinformovanosti vlastníka odhalena často příliš pozdě. Jediný způsob, jak se podvodům s převodem nemovitosti bránit, je dlouhodobé sledování katastru nemovitostí. Zájem o prevenci chce katastr nemovitostí také podpořit službou Sledování změn.

Způsobů, jak podvodník dokáže vynechat z prodeje nemovitosti samotného vlastníka, je několik. “Někdo se může vydávat za vás a bude chtít vaši nemovitost prodat, aniž byste o tom věděli. Zfalšuje vše. Kupní smlouvy, podpis i občanský průkaz. Poté nechá na poště za pár korun přesměrovat korespondenci, kamkoli bude chtít. A přesto, že vám katastr zašle dopis o tom, že prodáváte nemovitost, k vám se tato informace nedostane,” uvádí Ondřej Pelikán z realitní kanceláře Unicareal s.r.o.

Pokud se nemovitost ocitne v rukách podvodníka, včasné odhalení je důležité. Zejména pokud zloděj přepíše nemovitost na sebe a následně ji prodá někomu, kdo netuší, že jde o podvod. Jinak řečeno, v kontextu projednávaného případu je ústavní ochrany hoden nabyvatel v katastru evidované nemovitosti, který jednal v dobré víře v (konstitutivní) akt státu, kterým byla do katastru jako vlastník předmětné nemovitosti zapsána osoba, která pak měla na nabyvatele vlastnické právo k dané nemovitosti převést, byť by tak tato osoba ve skutečnosti učinit nemohla, neboť oprávněným vlastníkem věci nebyla. Po vyznačení jeho vlastnického práva v katastru nemovitostí, které představuje další konstitutivní akt státu, pak nadto tento nabyvatel může být v dobré víře i o tom, že se platně stal vlastníkem předmětné nemovitosti…”, stanovuje Nález Ústavního soudu České republiky z 17. 4. 2014.ÚS 2219/12. Pokud tedy kupující získal nemovitost bez vědomí podvodu, většinou je právo na jeho straně.

Včasné odhalení krádeže může majitel podpořit sledováním katastru nemovitostí. Protože se na prevenci často zapomíná, byla zřízena služba Sledování změn. “Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální podle § 55 odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) osobám, které mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu. Služba bude uživatele automaticky informovat o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí,” popisuje svou službu ČÚZK na svých webových stránkách.

Zřízení služby Sledování změn může majitel nemovitosti učinit přes internetovou aplikaci nebo osobně navštívit katastrální úřad. Informace o změnách jsou zasílány dle žádosti uživatele datovou schránkou, e-mailem nebo SMS. Za aktivování služby se platí jednorázový poplatek 200 Kč. Dále již služba zákazníka nic nestojí.

Boj proti kriminalitě spojenou s nemovitostí je složitý. Proto by měli vlastníci svůj majetek chránit. Výše jednorázového poplatku za službu, která majiteli v případě podvodu podá včasnou zprávu, je zanedbatelná oproti hodnotě jeho nemovitosti.

Lenka Doleželová

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama