(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Dotace na výstavbu sociálního nájemního bydlení zajímaly spoustu lidí

Dotace na výstavbu sociálního nájemního bydlení zajímaly spoustu lidí

Reklama
Reklama

14.9.2009 – Seminář, pořádaný ministerstvem pro místní rozvoj, jehož cílem bylo přiblížit účastníkům oblast dotací na výstavbu sociálního nájemního bydlení a dát jim praktický návod, jak o ně požádat, byl vysoký zájem – akreditovalo se přes 60 účastníků. Seminář zahájil ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška, detailně dotační program představil Pavel Rakouš, ředitel odboru Bytové politiky ministerstva. Jan Wagner, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení, který je poskytovatelem dotace, odpovídal především na konkrétní dotazy týkající se technických parametrů a výše dotace.
 
„Uspořádáním semináře jsme reagovali na četné dotazy zájemců o dotace, kteří se na ministerstvo obracejí. Protože se otázky často týkají podobných oblasti, zvolili jsme formu semináře, abychom se jim mohli věnovat podrobně. Také jsem chtěli poskytnout praktický návod, jak žádost o dotace vyplnit,“ vysvětlil smysl semináře ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Dotace na sociální bydlení odsouhlasila vláda v srpnu 2009. Finanční prostředky na jejich krytí se použijí ze Státního fondu rozvoje bydlení. Dotace jsou určeny právnickým a fyzickým osobám k uhrazení části nákladů na výstavbu podporovaných sociálních nájemních bytů a to jak na zcela novou výstavbu, tak na vznik sociálních bytů pomocí rekonstrukce, nástavby nebo přístavby vhodné nemovitosti. Byty musejí sloužit nejméně 10 let jako sociální nájemné bydlení v období 15 let od dokončení stavby. Po uplynutí této doby bude možné byty nabídnout na trhu za smluvní nájemné či je přeměnit na vlastnické bydlení.

Do roku 2007 byly dotace poskytovány pouze obcím a městům. Podle nově schváleného nařízení vlády mohou o dotaci na výstavbu sociálních nájemních bytů žádat nejen města, ale i jakákoliv fyzická či právnická osoba. Cílem dotace je podporovat výstavbu finančně dostupných nájemních bytů, které jsou určeny opakovaným příjemcům sociálních dávek v hmotné nouzi, osobám vymezeným limitem čistého příjmu, případně dalšími sociálními handicapy, osobám se sníženou soběstačností a seniorům na 75 let věku. Jedná se o skupinu populace, která není schopna si pořídit nebo udržet bydlení v tržním sektoru.

Výše dotace u novostavby je 6 500 Kč/m2 s horním limitem 500 000 Kč, u stavebních úprav a rekonstrukcí bude dotace 5 500 Kč/m2 , maximálně však 420 000 Kč na bytovou jednotku.

Dotace se mohou ještě navýšit a to v těchto případech:
1. pokud vznikne upravitelný byt, který může bez dalších stavebních úprav sloužit pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dotace se zvyšuje o 50 000 Kč,
2. v případě, že výstavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu A, zvyšuje se dotace o 100 000 Kč,
3. pokud výstavba realizovaná stavebními úpravami, nástavbou, přístavbou nebo úpravou bytu nezpůsobilého k bydlení splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B, zvyšuje se dotace o 50 000 Kč.

Celková výše dotace, která se vypočte jako součet dotací na jednotlivé sociální byty, nesmí přesáhnout 30 % celkových investičních nákladů na výstavbu sociálních nájemních bytů. Dotace je individuální na každý byt. Investor tak může z plánovaného bytového komplexu vyčlenit na sociální nájemní byty jen určitý počet bytů a na ty jednotlivě žádat dotace.

Podmínky pro získání dotace na straně investora jsou především tyto:

a. předložení ekonomického finančního projektu a hodnověrné prokázání, že má žadatel další finanční zdroje pro výstavbu. Pokud bude investor čerpat hypoteční úvěr, stát již dopředu deklaruje svůj souhlas s tím, že nemovitost bude zatížena hypotečním břemenem,
b. výpis z katastru nemovitostí (aby bylo možno ověřit, zda na pozemku nebo nemovitosti nevázne nějaký další finanční závazek),
c. doklad o bezdlužnosti vůči veřejným rozpočtům,
d. pokud se jedná o novostavbu, přiloží žadatel alespoň územní rozhodnutí, u rekonstrukcí pak posudek statika,
e. po kladném vyhodnocení projektu dodá ještě v určité lhůtě stavební povolení a další související doklady,
f. během 15ti let od dokončení stavby musí dotovaný byt sloužit nejméně 10 let jako nájemní sociální bydlení (desetiletá podmínka nemusí být splněna najednou, může být plněna i přerušovaně v etapách),
g. výše nájemného – pro rok 2010 nesmí překročit 43Kč/ m2 obytné plochy bytu,
h. v dalších letech bude navyšováno o míru inflace,
i. provozovatel bytů může být i někdo jiný, než investor. Vždy však musí převzít na sebe všechny závazky provozu nájemních dotovaných bytů vůči státu. Jinak by se dotace a příslušné penále vracelo.

Odhady ministerstva počítají do konce roku 2010 s výstavbou až 2 tisíc sociálních nájemních bytů. Rozsah výstavby záleží především na poptávce a schopnosti investorů vyhovět nastaveným kritériím programu. Záleží také samozřejmě na finančních možnostech státu, tedy výši rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, který bude poskytovatelem dotace.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama