(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Co je výměnek a jaká jsou práva výměnkáře

Co je výměnek a jaká jsou práva výměnkáře

Reklama
Reklama

22.7.2019 – Výměnek přináší mnoho výhod pro výměnkáře oproti služebnosti bytu, nájmu a dalším podobným institutům. Osoba zavázaná z výměnku je povinna výměnkáři nad rámec toho, co si ujednají ve smlouvě o výměnku, poskytovat pomoc v nemoci, úrazu a jiné nouzi. Výhodou výměnku je rovněž právo výměnkáře na náhradní bydlení při zkáze stavby, v níž má výměnek.

Co je to výměnek a koho se týká
Výměnek se vrátil do občanského práva s účinností nového občanského zákoníku. Slovo je odvozeným tvarem utvořeným ze slovesa “vymínit si”, v tomto případě vymínit si určité požitky, úkony a práva sloužící k zaopatření.

V praxi jsou nejčastější případy, kdy smlouva o převodu nemovitosti obsahuje i smlouvu o výměnku.  Je to většinou tehdy, kdy rodiče nebo jeden z nich převádějí nemovitost na své dítě nebo vnouče, které v nemovitosti také žije nebo hodlá žít.

Vlastník nemovitosti, který ji převádí na další osobu, je tedy výměnkář. Nabyvatel nemovitosti se nazývá osobou zavázanou k výměnku.

Co může být obsahem výměnku
Obsahem výměnku bývá nejčastěji vymezení práva bydlet v dané nemovitosti. K tomu pak přistupují další možná plnění tak, jak budou ve smlouvě dohodnuta. Může to být například výnos z úrody, ve formě naturální nebo finanční, péče v nemoci, možnost užívat osobní auto nabyvatele nemovitosti, poskytovat stravu, vymezení části pozemku na vlastní hospodaření a podobně.

V jaké formě lze uzavřít smlouvu o výměnku
V zákoně není stanovena povinnost písemné formy, platí tedy, že lze uzavřít i ústně, avšak ne vždy. Bude-li se se smlouvou o výměnku převádět vlastnické právo k nemovitosti, vyžaduje zákon pro takové jednání písemnou formu. Stejně tak bude-li výměnek jako celek zřízen ve formě reálného břemene, či bude-li se skládat z důchodu na dobu života či na dobu delší než 5 let. Výměnek zřízený jako reálné břemeno se zapisuje do katastru nemovitostí.

Pomoc v nemoci, při úrazu a v nouzi
Občanský zákoník přiznává výměnkáři právo požadovat po osobě zavázané z výměnku pomocné úkony nezbytné v nemoci, úrazu či v podobné nouzi, a to i přesto že to nebylo ujednáno ve smlouvě.

Zároveň je však osobě zavázané k výměnku stanovena možnost se této povinnosti zprostit, a to tím, že zprostředkuje umístění výměnkáře ve zdravotnickém či jiném vhodném zařízení, přičemž obecně platí, že výměnkář hradí náklady za pobyt v tomto zařízení sám.

Pozor na daně
Před uzavřením smlouvy o výměnku je třeba zvážit otázku daní. Plnění poskytovaná v rámci výměnku (například část úrody, finanční příspěvek apod.) podléhají zdanění. Příjem z výměnku tak musí být oceněn a následně zdaněn.

Institut výměnku si často sjednávají rodiče na nemovitosti, kterou převádějí na dospělé dítě. Výhodou je, že v zákoně je zakotvena povinnost postarat se o výměnkáře tehdy, když není zdravotně schopen postarat se sám. Smlouva o výměnku je tak vhodný prostředek, jak se lze nechat ve stáří zajistit jinou osobou.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama