(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Brno dává zelenou dotacím pro zelené střechy

Brno dává zelenou dotacím pro zelené střechy

Reklama
Reklama

31.7.2019 – Ojedinělý dotační program Zeleň střechám běží v Brně od 1. června letošního roku. Je určen všem majitelům nemovitostí, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou stabilitu svého obydlí a žít v trvale udržitelné výstavbě. Cílem programu je efektivní řešení hospodaření se srážkovou vodou u staveb na území města Brna.

Efekt pro hospodaření s vodou
Zelené střechy pomohou hospodařit se srážkovou vodou, snížit množství poletavého prachu a regulovat povrchovou teplotu stavby. A jako příjemný bonus hezky vypadají. Zelená střecha má tu výhodu, že působí přímo v místě vzniku srážkových vod. Zadržená voda je pomalu spotřebována pro lokální ochlazení blízkého okolí stavby a současně zlepšuje mikroklima celých uličních celků.

Benefity pro město
V Brně rostl počet zelených střech do roku 2012. Poté růst ustal, a to především v důsledku finanční náročnosti, a také proto, že obyvatelé neznají všechny výhody, které zelené střechy nemovitosti i jejímu okolí přinášejí.

Předpokladem pro to, aby se v ulicích v letních měsících dalo lépe dýchat a byly méně přehřáté, je, aby zelené střechy nebyly ojedinělé. Osamocená zelená střecha má sice efekt pro obyvatele dané nemovitosti, ale ne pro město jako takové. Proto je dobré rozšířit zelené střechy tak, aby tvořily větší kompaktní celky. Což se může dobře dařit zvláště v lokalitách, kde jsou stavby s rovnými střechami. Právě ty jsou pro ozelenění ideální.

Přínos pro stavbu a její obyvatele
Největším přínosem zelené střechy pro majitele a obyvatele dané nemovitosti je zkvalitnění tepelné stability vnitřního prostředí objektu. Objekty se v letních měsících, kdy se teploty šplhají strmě vzhůru, méně přehřívají. Dalším bonusem jsou zvukově-izolační vlastnosti zelené střechy. Díky své vnitřní struktuře velmi dobře izoluje široké spektrum frekvencí. Dobře provedená konstrukce zelené střechy také poskytuje dlouhodobou ochranu proti mechanickému poškození hydroizolačních vrstev.

Kritéria pro udělení dotace
Minimální plocha zelené střechy musí být 10 m2, maximální plocha, na níž lze získat dotaci, je 1000 m2. Z celkové plochy zelené střechy musí tvořit 80 % plocha zeleně. Maximálně 20 % může tvořit kačírek, obslužné chodníčky a jiné technické prvky. Zelená střecha musí být navržena tak, aby prospívala pouze z dešťových srážek. Sysy umělé závlahy nejsou přípustné. Udržitelnost projektu musí být minimálně 5 let. To je také závazné období, po které bude muset majitel nemovitosti dvakrát ročně dokladovat stav zelené střechy.

Kdo může o dotaci požádat
Oprávněným žadatelem může být vlastník nemovitosti nebo osoba vlastníkem nemovitosti k tomuto účelu zplnomocněná. Mohou to být fyzické i právnické osoby se sídlem nebo působností na území Brna. Okruh žadatelů je rozdělen do dvou kategorií.  Do skupiny A spadají fyzické osoby – vlastníci objektů, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, státní podniky a organizace, veřejné výzkumné instituce a organizace, veřejnoprávní subjekty, příspěvkové organizace a vysoké školy a školská zařízení (vyjma organizací a škol zřízených městem Brnem), nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy. Do skupiny B patří právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé.

Jaká je výše dotace a kde žádat
Výše dotace je jiná pro žadatele skupiny A a žadatele skupiny B. Odvíjí se také od typu zelené střechy a celkového projektu. Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí od 900 do 1 400 korun na metr čtvereční. Žadatel rovněž obdrží příspěvek na odborný posudek spojený s realizací zelené střechy ve výši až 10 000 korun. Výzva k podávání žádostí byla otevřena 1. června a bude ukončena k 30. listopadu 2019. Podrobné informace o tom, jak žádost podat a co vše musí obsahovat, najdou zájemci na webových stránkách ekodotace.brno.cz.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama