(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
V úvěrovém programu pro mladé je letos ještě dostatek financí

V úvěrovém programu pro mladé je letos ještě dostatek financí

Reklama
Reklama

6.8.2019 – Státní fond rozvoje bydlení má pro letošní rok v plánu poskytnout výhodné úvěry na pořízení či modernizaci obydlí mladým lidem ve výši 950 mil. Kč. Ke konci července bylo uzavřeno 257 smluv na úvěry ve výši 285,7 mil. Kč a 71 smluv za 102,7 mil. Kč bylo v jednání.

Komu je program určen
Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé je určen osobám, které žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti 36 let. Je určen také osobám do 36 let, které trvale pečují o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti 15 let. Jestliže žadatel žádá o úvěr na pořízení obydlí, nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem jakéhokoli obydlí, ani členem bytového družstva a nájemcem družstevního bytu. To platí i pro druhého manžela či registrovaného partnera.

Výše úvěru a jeho využití
Úvěr lze využít na postavení nebo koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m², na koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m² nebo na modernizaci obydlí.

Na modernizaci obydlí se poskytuje úvěr ve výši nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč, na pořízení rodinného domu do výše 2 000 000 Kč, resp. maximálně 80 % skutečných nákladů. Při zakoupení domu se do těchto nákladů započítává i cena pozemku. Při narození či osvojení dítěte se od úvěru na pořízení obydlí odečítá formou nevratné dotace 30 000 Kč. Výhodou je možnost mimořádných splátek i předčasné splacení úvěru bez jakéhokoli poplatku. Navíc je správa a vedení úvěru zdarma. Úroková sazba je nejméně 1 % p.a. podle výše základní referenční sazby EU pro ČR. V letošním roce je to 1,98 %. Fixace úrokové sazby je maximálně 5 let.

Splatnost úvěru a jeho ručení
V případě úvěru na modernizaci je splatnost maximálně 10 let, na pořízení obydlí 20 let. Při úvěru na modernizaci je třeba mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým měsíčním příjmem 15 000 Kč v posledních 3 měsících. Při ručení za stavbu rodinného domu se zřizuje zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí a vinkulace pojistného plnění. Při koupi domu nebo bytu se zřizuje zástavní právo k úvěrované nemovitosti v prvním pořadí.

Žádosti o úvěr se podávají na pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení v Praze a v Olomouci.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama