(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Reklama
Reklama

12.8.2019 – Zvláště v letních měsících trávíme podstatnou část volného času na zahradě, balkóně, či zahradě. Totéž činí i sousedé. Grilování, přátelské posezení s hudbou se může protáhnout dlouho do noci, a jestliže brzy ráno vstáváte do zaměstnání, moc se nevyspíte. Jednou to lze pochopit. Pokud se podobné akce u sousedů stanou dennodenním pravidlem, může to rychle narušit sousedské vztahy. A nejde jen o hluk.

Práva a povinnosti vzájemně sousedících osob se liší v závislosti na tom, o jaký typ bydlení se jedná. Zda jde o rodinný dům, nájemní nebo družstevní byt, byt v osobním vlastnictví či zahrádku v zahrádkářské kolonii.

Vlastník nemovitosti musí dodržovat pravidla hry
Zákon stanoví, že výkon vlastnického práva nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Tato ustanovení dále rozvíjí občanský zákoník. V podstatě se dá říci, že vlastník se musí zdržet všeho, co by škodilo sousedům a omezilo užívání jejich nemovitosti a pozemku. Je to například odpad či voda, která poteče na jejich pozemek, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a podobně. To platí i o vnikání zvířat, celonočním štěkání psa či řezání dříví cirkulárkou o půlnoci.

Jak se domluvit – a co když domluva nezabere?
Někdy stačí sousedy upozornit. Třeba si sami neuvědomili, že jejich chování ruší ostatní. Pokud však na stížnosti nereagují, nebo vaše argumenty odmítají, nezbývá než se bránit v mezích zákona.

Pokud nezabralo ústní upozornění, je třeba přistoupit k písemné formě. Tak budete mít dostatečný důkaz, že jste měli zájem na smírném řešení. Jestliže ani to nezabere, zvolte kontakt na příslušný veřejný orgán.

Když půjde o opakující se rušení nočního klidu, volejte městskou nebo státní policii. Jestliže na váš pozemek opakovaně vnikají zvířata sousedů, dejte podnět na obecní úřad. V čas případě rušení nočního klidu se sousedé dopouštějí přestupku proti veřejnému pořádku a mohou dostat pokutu až 5000 Kč. Za noční klid se přitom považuje podle soudní praxe období mezi 22. večerní až 6. hodinou ranní. Když nezabere upozornění a pokuta od obecního úřadu, nezbývá než dát podnět k soudu.

Jak na nájemníky
Každý z nájemců i vlastníků bytů je povinen dodržovat schválený domovní řád či pravidla určená nájemní smlouvou. Ta obvykle zakazují obtěžování nájemníků nadměrným zápachem či hlukem, rušením nočního klidu, skladováním odpadků apod.

Jestliže tedy bydlíte v bytě a ruší vás soused, praxe bude stejná jako v případě vlastníka nemovitosti. Ovšem jestliže soused má byt pronajatý a není vlastníkem, kontaktujte pronajímatele – tj. vlastníka. Ten je v případě takového jednání oprávněn dát nájemci výpověď.

I u družstevních bytů je třeba upozornit na obtěžující jednání souseda odpovědnou osobu. Může to být vedení družstva nebo ostatní členové na schůzi družstva. Družstvo může v případě závažného porušování členských povinností rozhodnout o vyloučení takového člena, předcházela-li tomu písemná výstraha.

Jsou extrémní případy, že se lidé kvůli nadměrnému obtěžování ze strany souseda raději odstěhují. A i když se mnohdy zdá, že jediným způsobem, jak sousedovi dát na vědomí, že vás nadmíru obtěžuje, je opakování jeho vlastního chování, míjí se toto řešení obvykle účinkem. Je lepší zachovat chladnou hlavu a celou situaci řešit s rozumem.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama