(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Koupě nemovitosti v dražbě. Vyplatí se?

Koupě nemovitosti v dražbě. Vyplatí se?

Reklama
Reklama

5.5.2020 – Dražba nemovitosti může být výhodným způsobem nabytí nemovitosti. Většina dražeb již dnes probíhá elektronicky, a tak je možné vydražit dům, byt, či pozemek nezávisle na tom, kde se na území republiky nachází. Je však třeba znát základní zákonitosti dražby a vědět, jak se v roli dražitele zachovat.

Dražba nemovitosti je každopádně pro vlastníka velmi těžkou situací. Často poslední možností, jak se vyrovnat se svými závazky, ať již je to hypotéka nebo jiné dluhy. Někdy je možné dražbě předejít včasným prodejem nemovitosti. Ovšem pokud na nemovitosti váznou zástavní práva, často nelze takový prodej realizovat. A pak zbývá poslední možnost – dražba.

Dražba dobrovolná a nedobrovolná
Existují dva druhy dražeb. Dobrovolná dražba, která je realizována na návrh vlastníka nemovitosti. Požádá o ni sám vlastník, jehož cílem je získat maximální možnou cenu. Do dobrovolné dražby však spadají i dražby, které provádějí likvidátoři a insolvenční správci, a to se při nejlepší vůli často o dobrovolnosti hovořit nedá. Nedobrovolná dražba je pak prováděna na základě soudního či jiného rozhodnutí, a to na základě návrhu tzv. dražebního věřitele, který má pohledávku zajištěnou zástavním právem k dané nemovitosti. Tyto dražby provádějí exekutoři.

Před dražbou prověřte všechny dostupné informace
Když si vyberete nemovitost, kterou chcete vydražit, věnujte čas získání maxima informací. Nejprve se seznamte s dražební vyhláškou. Pokud je možné si nemovitost fyzicky prohlédnout, určitě tak učiňte. Každá dražba vyžaduje složení dražební jistoty v určité lhůtě. Je třeba počítat s tím, že musíte mít tyto finanční prostředky volné a i když nemovitost nevydražíte, budou určitý čas vázané na účtu dražitele nebo příslušného exekutora. A může to být 4, ale i 10 % z ceny nemovitosti. Důležitá je také výše nejnižšího podání a výše příhozu.

Seznamte se také s nemovitostí z hlediska právního stavu. Nahlédněte do listu vlastnictví, kde si ověříte údaje uvedené o dražbě, ale také zjistíte, zda zde nejsou další omezení či práva ve prospěch třetích osob.

Zjistěte si tržní cenu a stanovte svůj limit
U vyhlášených dražeb je vždy uvedeno tzv. nejnižší podání. To je cena, kterou chce minimálně dražitel za nemovitost získat. Další uvedenou cenou je cena odhadní. Ovšem ani ta nemusí odpovídat skutečné hodnotě nemovitosti. Prozkoumejte aktuální situaci na realitním trhu. Jednotlivé lokality a typy nemovitostí se od sebe mohou značně lišit, a tak je třeba udělat si svůj malý soukromý průzkum, při němž zjistíte, do jaké výše budete přihazovat.

Pak si stanovte maximální limit. Cenu, za kterou chcete nemovitost získat. Výš nepřihazujte. Může vás k tomu svést adrenalin, kdy bude jeden příhoz stíhat druhý, ale tato někdy vypjatá situace nebývá dobrým rádcem. Spolehněte se na informace, které jste předem získali a na cenu, kterou jste si stanovili.

Zmeškali jste dražbu? Nabídněte předražku
Pokud dražbu zmeškáte, můžete využít tzv. předražku. Do 15 dnů od usnesení o příklepu, což bývá den dražby, můžete za nemovitost nabídnout víc. Musí to být suma nejméně o 25 % vyšší, než cena získaná dražbou. Částku musíte zároveň s nabídkou uhradit na účet dražitele (exekutora) a čekat, zda ten, kdo nemovitost v dražbě získal, nabídku dorovná. Jestliže tak neučiní, nemovitost bude vaše.

Jestliže je více nabídek na předražku, získá nemovitost ten, kdo nabídne nejvíce. V případě shody se vítěz dražby určuje losem a ostatním se peníze vracejí.

Lze na dražbě vydělat?
I v dnešní době lze dražbou získat nemovitosti, které mají podstatně vyšší tržní cenu. Jsou to spíš nemovitosti na menších městech a vesnicích, kde často dochází i k opakovaným dražbám a nemovitost lze získat i za poloviční cenu, než je cena obvyklá. Výhodné mohou být v některých případech i vydražené spoluvlastnické podíly. Je to spíš investice do budoucna, ale pokud není spoluvlastníků mnoho, lze se následně například domluvit na vypořádání ostatních podílů, a získat tak nemovitost za velmi příznivou cenu.

Informace o exekučních dražbách jsou povinně zveřejňovány na portálu www.portaldrazeb.cz, který zřídila a provozuje Exekutorská komora ČR. Dobrovolné dražby pak můžete najít na běžných portálech nabízejících prodej nemovitostí.

Koupě nemovitosti v exekuci ?
Koupě nemovitosti v exekuci

Co je dobré prověřit, než si koupíte nový dům? ?
Co je dobré prověřit, než si koupíte nový dům?

Je koupě nemovitosti v exekuci vždy velkým rizikem? ?
Je koupě nemovitosti v exekuci vždy velkým rizikem?

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama