(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Dočasná stavba. Výhody a nevýhody aneb co byste měli vědět

Dočasná stavba. Výhody a nevýhody aneb co byste měli vědět

Reklama
Reklama

3.6.2020 – Je stavbou pouze to, co je pevně spojeno se zemí? Tento laický výklad neplatí. Důležité je, jak dílo vzniklo. Pokud vzniklo stavební činností, pak je to podle stavebního zákona stavba. Nerozhoduje použitý materiál, stavebně-technické provedení, účel stavby, či doba jejího trvání. Pojem dočasná stavba pak pouze udává, že toto dílo je umístěno na pozemku pouze po určitou stanovenou dobu. Tedy že stavební úřad předem omezil dobu jejího trvání.

Už ze samotného názvu vyplývá, že je určena k využití jen po určitou dobu, tedy dočasně. Může to být například koncertní podium ve volné přírodě, cirkusový stan, mobilní stavební buňka, předzahrádka restaurace, zařízení staveniště, zahradní budka na nářadí, nebo konstrukce na slavnostní osvětlení, či podobné menší či větší stavby.

Taková stavba může být z jakéhokoli materiálu, jakkoli postavená a spojená – či nespojená se zemí. Stavby se tedy nepodobají charakterem budovy či účelem používání. Pouze mají společné jedno – dočasnost.

Dočasné stavby se staví běžně na cizím pozemku, kde není možné, aby tam byla stavba trvale. Nebo to ani není žádoucí. Což je například v případě sezónní venkovní zahrádky u restaurace, cirkusového stanu, který pojede za měsíc dál, nebo šaten pro stavební dělníky, které se po dokončení hlavní stavby zlikvidují.

Povolení dočasné stavby
Při stavbě dočasné stavby musí dojít, stejně jako při každé jiné stavbě, k tzv. umístění stavby. Následuje stavební oznámení. V něm je třeba uvést nejen druh stavby, ale také jak dlouho tam bude stavba umístěna.

Pokud potřebujete prodloužit trvání, je třeba ještě před vypršením doby “dočasnosti” požádat o prodloužení stavební úřad. O prodloužení platnosti je možné žádat i opakovaně. Jestliže to neuděláte, budete muset stavbu odstranit. Kdyby stavba odstraněna nebyla, mohl by tak učinit na základě řízení o odstranění stavby přímo stavební úřad. Ten však vždy dává majiteli stavby další dobu, aby mohl stavbu odstranit sám, případně zažádat o prodloužení její platnosti.

Jak a proč se řeší dočasnost
Příklad: majitel pozemek pronajme na dobu určitou, protože ho zatím nepotřebuje. Nájemce chce využít pozemek pro pěstování zeleniny a parkování auta. Takže si na pozemku potřebuje postavit garáž na auto a zahradní domek.

Ovšem s tím, že když mu skončí nájemní doba, stavby odstraní. A majitel na pozemku následně postaví třeba rodinný dům. V takovém případě povolí stavební úřad dočasnou stavbu na dobu, na kterou je smlouva na pronájem pozemku. Pokud dojde k prodloužení pronájmu pozemku, prodlouží se i doba užívání stavby.

Existují také stavby, které mají již přímo v zákoně definovanou dočasnost. Staví se na základě ohlášení podle stavebního zákona podle § 104 odst. (1), písm. e). Jde o stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let. Dobu trvání takové stavby nelze prodloužit.

Dočasná stavba může být také zapsána v katastru nemovitostí. Když však doba trvání dočasné stavby uplyne a stavba je odstraněna, je třeba to oznámit nejen příslušnému stavebnímu úřadu, ale také katastru nemovitostí.

Rodinné domy již třetí rok bez kolaudace ?
Rodinné domy již třetí rok bez kolaudace

Jakou vybrat ideální velikost pozemku pro stavbu rodinného domu ?
Jakou vybrat ideální velikost pozemku pro stavbu rodinného domu

Proč je důležité ověřit přesné hranice pozemku ?
Proč je důležité ověřit přesné hranice pozemku

Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební ?
Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební

Neudělejte chybu hned na začátku a pečlivě prostudujte územní plán ?
Neudělejte chybu hned na začátku a pečlivě prostudujte územní plán

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama