(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Máte rozestavěný dům a potřebujete změnu stavby? Vše, co byste měli vědět

Máte rozestavěný dům a potřebujete změnu stavby? Vše, co byste měli vědět

Reklama
Reklama

18.8.2020 – Nabízí se vám ke koupi rozestavěný dům? Třeba vás chytne za srdce jen pohled na krásně položený pozemek. Ale stává se, že rozestavěný dům není přesně podle vašich potřeb. Bude nutno provést změny. Jak na to?

Změna stavby je možná vždy, ale je třeba zachovat příslušné postupy podle stavebního zákona. Změna stavby může nastat ve třech případech. Ten první, již popsaný, je, když zakoupíte rozestavěný nedokončený dům. Dalším případem je, pokud budete chtít změnit již kompletně postavený a dokončený dům. Třeba když kupujete starší nemovitost, jejíž dispozice vám plně nevyhovují. A s tím se pojí někdy také třetí případ, a to když budete chtít dříve postavenou stavbu užívat k jiným účelům. Například hospodářské stavení přebudovat na obytný dům.

Změna stavby před dokončením
Ta je definována stavebním zákonem jako změna v provádění stavby oproti jejímu stavebnímu povolení nebo oproti zpracované dokumentaci stavby, přiložené u ohlášení stavebního záměru. Pokud se v průběhu realizace rozhodne vlastník – nebo nový vlastník – stavbu zásadně upravit, musí se připravit na poměrně náročný administrativní postup. Zvláště pokud se jedná o větší změny.

Nevelké změny, například přesuny nenosných příček, změna umístění kuchyně, se v podstatě řešit nemusejí. Často je stačí ohlásit, nebo jejich schválení spojit s povolením o užíváním domu, tzn. s kolaudací.

Ovšem pokud by šlo například o změnu půdorysu, přístavbu patra a podobné rozsáhlejší změny, může stavební úřad požadovat změnu stavebního povolení či nové ohlášení. Podle toho, na jakém základě (ohlášení či povolení) byla původní stavba zahájena.

Předtím, než začnete svůj nový záměr realizovat, doporučuje se konzultovat změny se stavebním úřadem. Nejlépe s dokumentací původní stavby s vyznačenými plánovanými změnami.

Změna hotové stavby
Často se realizují přístavby a nástavby, které zvětšují půdorys nebo zvyšují stavbu o další patro. Pro ty je zpravidla třeba územní souhlas, někdy i územní rozhodnutí. Stavební povolení nebývá třeba, pro tyto účely stačí ohlášení stavebního záměru.

Pokud budete úpravy provádět uvnitř domu a nebudete zasahovat do nosných konstrukcí stavby, nezmění se její vnější vzhled, nemusíte záměr ani ohlašovat. Někdy se zapomíná, že ke změně vnějšího vzhledu často patří zabudování oken do střechy v souvislosti se změnou půdy na podkrovní byt. Zde bude určitě třeba záměr ohlásit, neboť se změní vnější vzhled.

Změna v užívání stavby
V rodinném domě nemůžete provozovat cukrárnu a v bývalé stodole bydlet, pokud nezměníte účel užívání stavby. Ten je dán kolaudačním rozhodnutím, souhlasem či jiným podobným dokladem.

O povolení změnit užívání stavby je třeba žádat stavební úřad. A opět lze jen doporučit takový záměr nejprve předjednat a teprve poté přistoupit dle dispozic pracovníků úřadu k příslušné administrativě. Určitě budete potřebovat novou dokumentaci, v níž bude vyznačen stávající stav a nový způsob užívání jednotlivých prostorů.  

Stavební úřad je základem pro stavebníky při jakémkoli záměru, a proto jednání s ním bude potřebné i při změně každé stavby, kterou si naplánujete provést. 

Jak změnit rodinný dům na bytový ?
Jak změnit rodinný dům na bytový

Jak správně spočítat podlahovou plochu bytu? ?
Jak správně spočítat podlahovou plochu bytu?

Může sloužit nebytový prostor k bydlení? ?
Může sloužit nebytový prostor k bydlení?

Úloha stavebního dozoru při stavbě nemovitosti ?
Úloha stavebního dozoru při stavbě nemovitosti

Právo stavby – výjimka z pravidla Povrch ustupuje půdě. Co to znamená? ?
Právo stavby – výjimka z pravidla Povrch ustupuje půdě. Co to znamená?

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama