(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Stavební řízení směřuje k plné digitalizaci, zprůhlednění a zrychlení stavebních povolení

Stavební řízení směřuje k plné digitalizaci, zprůhlednění a zrychlení stavebních povolení

Reklama
Reklama

26.8.2020 – Vláda v pondělí 24. srpna 2020 schválila nový stavební zákon. Zásadním cílem nového stavebního zákona je zrychlení povolování staveb. Stavebník by měl získat stavební povolení do 1 roku. Zákon nyní putuje do Poslanecké sněmovny.

Stavebníci nebudou muset obcházet další úřady pro zajištění stanovisek
Vše by měl obstarat stavební úřad se stanovenými lhůtami a využitím digitálního procesu oběhu stanovisek. Pouze v případě kulturních památek zůstane stanovisko památkářů a v případě výstavby v chráněných územích životního prostředí.

Digitalizace bude mimo jiné hlídat lhůty. Od roku 2023 by měl mít stavebník možnost nejen podat žádost, ale i dálkovým přístupem sledovat stav povolovacího řízení včetně stanovisek.

Běžné stavby povolovány na místních stavebních úřadech. Zřízen by měl být Národní stavební úřad. Krajské pobočky budou povolovat složitější stavby typu dálnice. Měly by také dokončit povolovací řízení v případech, kdy místní stavební úřad nedodrží lhůty. Konkrétnější vymezení pravomocí upřesní vyhláška.

Více starostí přidělá nový zákon vlastníkům černých (nepovolených) staveb, dosud o jejich odstranění rozhoduje místní stavební úřad, který může v konkrétních případech být benevolentnější. Nově přejde pravomoc na stát. Je tedy v zájmu vlastníků nepovolenou stavbu legalizovat.

Aktuální stav
Návrh je schválen Vládou, následovat bude projednávání v Parlamentu a Senátu. K návrhu můžeme očekávat velké množství pozměňovacích návrhů a může tak dojít k zásadním úpravám. Schválení proto neočekávejme dříve, jak začátkem roku 2021. Co však můžeme očekávat je digitalizace procesu, ať již s tímto návrhem nebo bez něho, která by měla být spuštěna v roce 2023. Digitalizaci totiž musí stát zajistit dle již schváleného zákona o právu na digitální služby.

Novela stavebního zákona více nových bytů nepřinese ?
Novela stavebního zákona více nových bytů nepřinese

Stavební povolení na bazén, plot či skleník. Kdy je potřeba jít na úřad? ?
Stavební povolení na bazén, plot či skleník. Kdy je potřeba jít na úřad?

Kdy je nutné před rekonstrukcí bytu žádat o stavební povolení? ?
Kdy je nutné před rekonstrukcí bytu žádat o stavební povolení?

Máte rozestavěný dům a potřebujete změnu stavby? ?
Máte rozestavěný dům a potřebujete změnu stavby?

Rodinné domy již třetí rok bez kolaudace ?
Rodinné domy již třetí rok bez kolaudace

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama