(+420) 731 001 877 [email protected]
Stavba rodinného domu má přesná pravidla. Právě tak druh pozemku, který je pro stavbu určen

Stavba rodinného domu má přesná pravidla. Právě tak druh pozemku, který je pro stavbu určen

Reklama
Reklama

1.4.2021 – Líbí se vám právě tahle louka u lesa? Stačí nabídnout správnou cenu a může být vaše. A pak stavbě vysněného rodinného domu nestojí nic v cestě. Je to ale tak jednoduché?

Jestliže se rozhodnete dosáhnout toho, aby na vámi vybraném pozemku opravdu stál váš dům, může to být cesta trnitější a časově náročnější, než se zdá. Jestliže není pozemek v rámci územního plánu určen za stavební, není možné na něm jen tak stavět. Územní plán obce určuje totiž zastavitelné plochy (to jsou ty, na nichž lze umísťovat, povolovat a realizovat stavby), dále plochy přestavby a plochy určené pro veřejně prospěšné stavby.

Stavět na louce není možné?
Každý pozemek má v katastru nemovitostí uveden svůj aktuální druh a využití. Stejné je tomu s pozemkem, který je momentálně loukou. V katastru nemovitostí se můžete dozvědět, jakého typu váš pozemek je.

Definice druhu pozemku a způsobů využití jsou uvedeny v příloze č. 1 katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Takže vaše vysněná louka může být třeba ornou půdou, která je momentálně ponechaná ladem. Může být v katastru definována i jako ovocný sad, trvalý travní porost či zahrada. Budete-li chtít na louce stavět, budete muset podstoupit proces změny pozemku.

Postup při změně druhu využití pozemku
Pokud je potřeba pozemek vyjmout ze zemědělského půdního fondu, je třeba požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností o trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. K tomu je třeba podat žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.

V územním řízení o tom rozhoduje příslušný stavební úřad, který stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití. Při změně využití pozemků přesahujících 300 m2 zákon vyžaduje samostatné územní rozhodnutí. To platí také u úprav pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, jako jsou například trvalé travní porosty.

K tomu si stavební úřad vyžádá příslušná stanoviska, například od dotčených vlastníků, správců chráněného území apod.

Dalším krokem je změna územního plánu
Pokud budete chtít postavit rodinný dům na pozemku, který bude územním rozhodnutím trvale odňat ze zemědělského půdního fondu, je třeba ještě zažádat o změnu územního plánu. Pozemek v něm musí být totiž začleněn do území, v němž se počítá s výstavbou. A to zřejmě v případě soukromé louky u lesa není.

V České republice se při územním plánování vychází ze stavebního zákona, který k 1. 1. 2007 prošel významnou novelizací (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Podle něj může o změnu územního plánu zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku na území obce. Žádost se podává písemně na příslušný městský nebo obecní úřad. O pořízení změny rozhoduje zastupitelstvo obce a není na ni právní nárok. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradně potřebou žadatele, může obec podmínit pořízení změny částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na pořízení změny. Navíc, změna územního plánu pak je poměrně dlouhodobou záležitostí, protože jednotlivé kroky v celém procesu jsou prakticky stejné, jako při schvalování nového územního plánu.

Postavit si vysněný dům na “louce u lesa” může být tedy mnohaletým procesem. Pokud jste na to připraveni a nedovedete si představit pro svůj dům jiný pozemek, projdete všemi řízeními, a nakonec budete bydlet.

Každopádně není možné stavět na jakémkoli pozemku. V případě, že pozemek není vymezen územním plánem jako stavební, nebo dokonce není plochou určenou ke stavbě, ale třeba loukou nebo ornou půdou, bylo by to závažné porušení zákona. Nakonec by byl stavebník přinucen černou stavbu odstranit a místo krásného bydlení by zůstala špatná zkušenost a finanční ztráta. 

?

Proč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou Proč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou

Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební

Jakou vybrat ideální velikost pozemku pro stavbu rodinného domu Jakou vybrat ideální velikost pozemku pro stavbu rodinného domu

Proč dopravní dostupnost tak výrazně ovlivňuje cenu nemovitosti? Proč dopravní dostupnost tak výrazně ovlivňuje cenu nemovitosti?

Černá stavba. Dodatečně povolit nebo odstranit? Černá stavba. Dodatečně povolit nebo odstranit?

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama