(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Lze se exekuci nemovitosti vyhnout darováním?

Lze se exekuci nemovitosti vyhnout darováním?

Reklama
Reklama

18.5.2021 – Máte-li finanční potíže, mohou se dotknout i vašeho majetku. Dlouhodobě nesplácené dluhy, půjčky u bank či nebankovních společností se mohou nakupit. Pokud dlužník nedokázal vyřešit své závazky například formou osobního bankrotu, mohou věřitelé předat své závazky k vymáhání exekutorovi.

Co se stane, když dlužník nesplácí svůj dluh
I když se dlužníkovi může zdát, že nelze z dluhové pasti uniknout, je třeba s věřiteli komunikovat. Řešení se často najde. Pokud dluh není příliš velký, lze si domluvit splátkový kalendář. Jestliže dluhy přesahují možnosti splácet, je možné poradit se s odborníky a s jejich pomocí podat k soudu návrh na oddlužení (osobní bankrot).

Pokud má dlužník ve svém vlastnictví nemovitosti, může situaci řešit jejich prodejem. Některé realitní kanceláře se zabývají přímo touto agendou, a dokonce lze v některých případech v nemovitosti dále bydlet, případně ji po čase odkoupit zpět.

V žádném případě však nelze doporučit zatajovat nemovitost před věřiteli a v době trvání dluhů ji převést na jinou osobu například darováním. Exekutor to může zjistit a majetek zabavit i v tomto případě.

Je rozsudek či platební rozkaz již exekucí?
Doručení takového dokumentu ještě neznamená exekuci. Nicméně dává konečný termín, do kterého je třeba dluh uhradit. Pokud tak dlužník neučiní, následuje návrh na zahájení exekuce.

Pokud dojde k exekuci, přijde dlužníkovi exekuční výzva k dobrovolné úhradě dluhu. Zároveň s tím však exekutor již zablokuje majetek dlužníka. V prvé řadě to jsou bankovní účty, dále může exekutor nařídit zaměstnavateli, aby z platu prováděl srážky ze mzdy s tím, že dlužníkovi zůstane tzv. nezabavitelné minimum dané zákonem. Pokud není možné dlužnou částku srážet ze mzdy a není dostatek peněz ani na bankovním účtu dlužníka, exekutor nařídí prodej movitých věcí.

Co může exekutor zabavit k prodeji?
Exekutor smí k prodeji zabavit pouze věci, u kterých se domnívá, že jsou ve vlastnictví dlužníka. Může také přikázat, aby se dluh splatil například z jeho účtu penzijního připojištění či stavebního spoření. A také může zablokovat účet manžela, pokud mají manželé společné jmění.

Exekutor ale nemůže zabavit obvyklé vybavení domácnosti, které dlužník či jeho rodina nezbytně potřebuje k životu, hotovost do výše dvojnásobku životního minima, studijní a náboženskou literaturu, zdravotnické potřeby, dětské hračky, snubní prsten, osobní korespondenci a rodinné fotografie.

V případě, že prodej těchto věcí a prostředky na bankovním účtu nestačí, exekutor přistoupí k prodeji nemovitostí dražbou, a to i těch, které používá dlužník nebo jeho rodina k bydlení.

Je možné vyhnout se dražbě nemovitosti darováním?
Dražbě nemovitosti je možné se vyhnout pouze včasným prodejem a úhradou dluhu. Ještě ve fázi exekuce dokážou makléři – specialisté jednat s exekutorem a zabránit tomu, aby byla nemovitost prodána pod cenou.

To je však v podstatě už v této fázi jediná možnost. Pokud by dlužník daroval nemovitost v době, kdy nesplácí a není schopen splatit své dluhy, mohlo by to být považováno za relativní neúčinnost právního jednání podle § 593 občanského zákoníku.

Exekutor může pak podat odpůrčí žalobu na obdarovaného a žádat určení neúčinnosti takových darovacích smluv a dalších jednání, které byly provedeny během posledních až pěti let. Soud by pak mohl darovací smlouvu zrušit a nemovitost by byla dána do exekuce, jako by nikdy nebyla darována.

Uspokojit věřitele a splatit své dluhy prodejem nemovitosti včas, ještě před příchodem exekutora, je nejlepší možné řešení. Na veškeré výzvy věřitelů, soudů a exekutorů se doporučuje reagovat rychle a aktivně. Strkání hlavy do písku a zbavování se majetku bez vědomí věřitelů ve snaze zachránit jej před exekucí, se nemusí vyplatit.

?

Koupě nemovitosti v exekuci. Jak na to? Koupě nemovitosti v exekuci. Jak na to?

Koupě nemovitosti v exekuci. Jak si ověřit, zdali je nemovitost ohrožena exekucí Koupě nemovitosti v exekuci. Jak si ověřit, zdali je nemovitost ohrožena exekucí?

Koupě nemovitosti v exekuci: risk nebo zisk? Koupě nemovitosti v exekuci: risk nebo zisk?

 ? Trvalý pobyt nezakládá další práva

Co je dobré prověřit, než si koupíte nový dům? Co je dobré prověřit, než si koupíte nový dům?

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama