(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Máte více nemovitostí a dětí? Rozdělte svůj majetek včas

Máte více nemovitostí a dětí? Rozdělte svůj majetek včas

Reklama
Reklama

28.6.2021 – I jeden rodinný dům může být příčinou značných rozepří. Rodiče zemřou a pokud se dědicové neshodnou na vyplacení dědických podílů, mohou zůstat ve spoluvlastnictví, které nebude nikomu z nich vyhovovat. Jestliže se dědictví rozdělí již před smrtí rodičů například na základě závěti nebo dědické smlouvy, lze předejít mnoha sporům potomků.

Zvláště vhodné je pořízení závěti v případě druhého či dalšího manželství, kdy oba manželé mají děti z předchozích vztahů. Spolu pak třeba koupili nebo postavili dům a mají ještě děti společné. Nechat v tomto případě, ať si děti po smrti poradí, není to nejlepší řešení.

Pořízení závěti umožňuje svobodně naložit se svým majetkem
Všichni potomci, bez ohledu na to, z jakého manželství nebo vztahu vzešli, jsou ze zákona nepominutelnými dědici, kteří mají právo na povinný díl z pozůstalosti ze stávajícího manželství jejich otce či matky, resp. z jejich společného jmění.

V případě, že některý z potomků zemře dříve než rodiče, stávají se nepominutelnými dědici jeho potomci. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu.

Z občanského zákoníku tedy vyplývá, že zůstavitele nelze nutit, aby svůj majetek rozdělili rovnoměrně mezi své děti, resp. dědice. Naopak, závětí je možné některého z dědiců zvýhodnit či znevýhodnit.

Každý z dědiců musí dostat jen svůj povinný díl
V případě, kdy zůstavitel zanechal závěť, ve které celé dědictví rozdělil, se nedědí podle dědické posloupnosti stanovené zákonem. Avšak každé z dětí musí dostat povinný díl, který mu náleží. Nemusí to však být část nemovitosti. Lze například jednomu potomkovi odkázat nemovitost a dvěma dalším finanční obnos, cenné papíry, šperky, starožitnosti nebo jiné předměty, které budou mít hodnotu nepominutelného podílu.

Pokud by zůstavitel do závěti napsal, že některému z dětí povinný díl dědictví snižuje či krátí, nebude se k takovému přání při dělení dědictví přihlížet. Závěť samotná však zůstane v platnosti.

Jiná situace nastane, když nemovitost vlastnil jeden z manželů již před uzavřením manželství. Tento dům nespadá do společného jmění manželů, pokud o něj nebylo společné jmění rozšířeno. Vlastník jej tedy může závětí odkázat svým potomkům z minulých vztahů a společným dětem.

Nepominutelného dědice je možné vydědit
I nepominutelný dědic nemusí dostat nic. Může to být tehdy, pokud dědic svému rodiči (zůstaviteli) neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, neprojevuje o něj opravdový zájem, byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život. Tolik nový občanský zákoník. Ten také vymezuje, že nepominutelný dědic může být vyděděn i tehdy, pokud je nadměrně zadlužený nebo si počíná tak marnotratně, že by nezachoval povinný díl z dědictví pro své potomky.

Vydědění však není jednoduchá záležitost. Zákonné důvody mají další podmínky, které je nutno dodržet, a vydědění je třeba provést tzv. prohlášením o vydědění, které nejlépe zpracuje advokát nebo notář.

Hlavní předností závěti je možnost rozdělit nemovitosti a celý majetek podle svého přání. Dědění ze závěti má totiž přednost před děděním ze zákona, které často vyvolá mezi dědici zbytečné konflikty. 

?

Darování nemovitosti dětem. Kdy je možné vrácení daru? Darování nemovitosti dětem. Kdy je možné vrácení daru?

Bojíte se, že vás děti z prvního manželství vašeho manžela vyženou z domu? Jak tomu zabránit Bojíte se, že vás děti z prvního manželství vašeho manžela vyženou z domu? Jak tomu zabránit

Rekonstruovali jste dům svépomocí? Při rozvodu nehraje hodnota vaší práce žádnou roli Rekonstruovali jste dům svépomocí? Při rozvodu nehraje hodnota vaší práce žádnou roli

Co s hypotékou v případě rozvodu Co s hypotékou v případě rozvodu

Jak postupovat při prodeji zděděné nemovitosti Jak postupovat při prodeji zděděné nemovitosti

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama