(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Dotace na brownfieldy 2022 spuštěny. Kde a jak je získat?

Dotace na brownfieldy 2022 spuštěny. Kde a jak je získat?

Reklama
Reklama

8.11.2022 – Na jaře letošního roku spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu nový program, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály (tzv. brownfieldy) a využít je pro podnikatelské účely. Kde a jak dotaci získat?

Kraje, obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, mohou již nyní podávat předběžné žádosti o podporu.

Co je brownfield?

Je to chátrající nevyužitá budova či celý areál, který byl v minulosti využívaný v hospodářství či průmyslu. Mnohdy mají brownfieldy hospodářskou zátěž, proto přestanou být využívány a postupně se jejich technický stav zhoršuje. Areál bývá nejen zanedbaný, ale mnohdy také zatížený skládkou, nebezpečným odpadem, chemickými látkami a podobně. Přitom tyto brownfieldy se často nacházejí ve velmi atraktivních lokalitách a jejich rozloha je nemalá. Ve stávajícím stavu jsou však nevhodné pro jakékoli aktivity. Na druhou stranu jejich využitím se zabrání zbytečnému zastavění volných ploch, a po revitalizaci mohou opět sloužit veřejnosti.

Využití brownfieldů je velmi široké. Na území mohou vzniknout stavby pro vzdělávání, výchovu, sport, kulturu, společenské účely, sociální služby nebo péči o rodinu. Výstupem může být škola, školka, dům dětí a mládeže, prostor pro volnočasové aktivity, sport či kulturu, ale také třeba obecní byty, obřadní síň, muzeum, azylový dům či základna zdravotníků, hasičů či záchranářů.

Příkladem úspěšně zrevitalizovaných brownfieldů, kterým se povedlo do opuštěné lokality znovu vnést život, je například brněnská Nová zbrojovka, plzeňské Techmania Science centrum či Broumovský klášter.

Jak získat dotaci na obnovu brownfieldu

Státní fond podpory investic v aktuální době obnovu brownfieldů podporuje vysokými dotacemi. V minulých letech to bylo od 400 000 až do 50 000 000 Kč. Majitel může získat financování až na 90 % projektu.

Dotace se vztahují na koupi území brownfieldu, náklady na jeho revitalizaci, technický a autorský dozor, přípravu a realizaci zadávacích a výběrových řízení. Podporovány jsou celkové rekonstrukce, demolice i výstavba nových budov či dostavba stávajících.

Od 21. března lze podávat do tohoto programu předběžné žádosti. Přitom podání předběžné žádosti je podmínkou pro vznik uznatelných nákladů a pro zahájení fyzické realizace projektu.

Vyhlášení výzvy, ve které budou upřesněny podmínky podpory a spuštění informačního sysu pro příjem plných žádostí, bude zveřejněno na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Tam lze také najít formuláře na podání předběžné žádosti.

Brownfield

Brownfiled

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama