(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Kdy může pronajímatel vstoupil do pronajatého bytu

Kdy může pronajímatel vstoupil do pronajatého bytu

Reklama
Reklama

10.3.2023 – Nájemce má v pronajímaném bytě svá práva, z nichž prioritním je, že pronajímatel musí nájemníkovi zajistit nerušené bydlení, užívání pronajatého prostoru a využívání služeb spojených s užíváním bytu. V některých případech však může pronajímatel do pronajatého bytu vstoupit, a to i bez předchozího ohlášení nájemci.

Mimo to, že nájemce má mít zajištěno nerušené bydlení, má také mimo jiné například právo chovat bez povolení pronajímatele v bytě malé zvíře, bydlet v něm s dalšími osobami, které tvoří společnou (resp. rodinnou) domácnost. Nájemce má však také své povinnosti vůči pronajímateli. A u některých z nich – například zda je byt užíván v souladu s nájemní smlouvou, může pronajímatel vyžadovat kontrolu bytu. Do nájemního bytu majitel může vstupovat i v dalších případech. Má to však svá pravidla.

Základní povinností pronajímatele je zajistit nájemníkovi nerušené bydlení, ale také udržovat byt, a také celý bytový dům či jinou nemovitost určenou k pronájmu, ve stavu způsobilém k užívání. To – a nejen to – mu poskytuje právo do bytu v případě nutné potřeby vstoupit.

Existuje několik případů

O jednom z nich – prohlídka bytu za účelem nového pronájmu tři měsíce před skončením stávající nájemní smlouvy – jsme již psali v jiném článku. Dalšími případy jsou: nenadálá událost vyžadující otevření bytu, vyžaduje-li to technický stav bytu či nemovitosti, a pokud to vyžadují tzv. protiprávní stavy.

Kdy může pronajímatel vstoupit do bytu bez předchozího ohlášení

Jsou to především nenadálé události, které mohou způsobit škodu na majetku či zdraví, a závažné zhoršení technického stavu nemovitosti, kdy může hrozit nebezpečí z prodlení. To může být například při požáru, úniku vody, prasknutí odpadního potrubí a podobně. Pronajímatel nemusí shánět nepřítomného nájemce, aby mu předem vstup do bytu oznámil a má právo tam vstoupit bez jeho přítomnosti. Cílem je totiž rychlá ochrana majetku, a to jak majetku pronajímatele, tak konec konců nájemce.

Vždyť nejen požár, ale i prasklá stoupačka dokáže napáchat na zařízení bytu pěkné škody. Navíc, například v případě požáru mohou být ohroženy i životy osob či domácích zvířat jak v tomto bytě, tak v jiných částech domu. Povinností pronajímatele pak je co nejdříve po zákroku nájemce o vstupu do bytu informovat.

Co pronajímatel může, když je nájemce delší dobu nepřítomen

Pokud nájemce plánuje, že bude více než dva měsíce mimo své bydliště a v bytě žije sám, je povinen o tom uvědomit pronajímatele, a zároveň určit osobu, která pronajímateli v době jeho nepřítomnosti v případě nezbytné potřeby umožní vstup do bytu. Pokud tak neučiní, může pronajímatel v nezbytně nutných případech do bytu vstoupit.

Stejné to je, když nájemce v podstatě “zmizí”, resp. se odstěhuje, aniž by informoval pronajímatele či se dohodl na řádném ukončení nájemní smlouvy. Pokud se nájemce pronajímateli nepodaří kontaktovat, může do bytu vstoupit.

Kdy může pronajímatel vstoupil do pronajatého bytu

Kdy musí pronajímatel vstup do bytu předem oznámitn

Někteří majitelé, zvláště pokud pronajímají luxusní byty kompletně vybavené, mají tendenci průběžně kontrolovat, zda je vybavení v pořádku. Ale pokud chtějí tyto kontroly provádět, mělo by to být sjednáno v nájemní smlouvě a kontroly by neměly být nadměrně časté. Kontrola musí být předem písemně oznámena a vždy se tak musí dít v přítomnosti nájemce, případně jím pověřené osoby.

Jestliže nájemce v bytě požaduje nějakou opravu, která spadá do kompetence pronajímatele, je třeba, aby se obě strany dohodly na termínu, kdy bude oprava provedena, včetně toho, zda může pronajímatel vykonat opravu bez přítomnosti nájemce. Písemná komunikace v tomto směru (například e-mailová zpráva) je také žádoucí.

Vztahy pronajímatele a nájemce se řídí občanským zákoníkem

Kvalitní nájemní smlouva je pak základem dobrých vzájemných vztahů. Začínáte-li s pronájmem a nemáte ještě zpracovanou vzorovou nájemní smlouvu, nechte si ji zpracovat od odborníků z oblasti realitního práva. Smlouvy stažené z internetu se nedoporučují, protože nemusí reflektovat aktuálně platné zákony, jejich novely a související vyhlášky.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama