(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz

Na výstavbu bytů dá stát až 800 milionů korun. A plánuje získat další

Reklama
Reklama

14.3.2023 – Státní fond podpory investic v dubnu spustí program Nájemní bydlení. Program podpoří vznik nájemních bytů pro lidi, kteří nevlastní nemovitost k bydlení. O kombinaci dotace a výhodného úvěru se mohou přihlásit obce, spolky, charity i další právnické osoby.

Obce budou mít prospěch i z projektů, na které získá podporu soukromý investor. V takovém případě mohou určit, komu se pronajme část bytů. Program je součástí širší reformy podpory bydlení, na které pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

“Nedostupnost bydlení v Česku je komplexní problém, který zasahuje čím dál širší skupinu lidí a bohužel nemá jednoduché a rychlé řešení. Tímto a dalšími programy chceme nastartovat dlouhodobý trend výstavby dostupných nájemních bytů. Klíčová v tomto bude nejen podpora státu, ale hlavně úzká spolupráce obcí a soukromých investorů, která je v Česku zatím vzácná,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Program Nájemní bydlení spravuje Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Oproti předchozím podobným titulům SFPI nabízí program Nájemní bydlení výrazně nižší než tržní úrok, který navíc nepodléhá výkyvům úrokových sazeb. Nově také obsahuje dotační složku, která má motivovat k nové výstavbě.

Podpora se tak bude skládat ze dvou částí, první je dotace do maximální výše 25 procent a druhá část obsahuje výhodný úvěr. Celkem může dotace dosáhnout až 90 procent nákladů. SFPI bude dbát o to, aby státní podporu získaly především samosprávy. V případech, kdy s projektem uspěje soukromý investor, bude mít obec možnost určit nájemce u nejméně čtvrtiny bytových jednotek.

Jednou z podmínek získání dotace a úvěru je, že po dobu udržitelnosti (min. 20 let) bude majitel požadovat nájem běžný v dané lokalitě. V budoucnu bude stát pro tento účel využívat cenové mapy, které připravuje Ministerstvo financí.

“Program je nastavený tak, aby veřejná podpora nenarušila tržní prostředí.  Výše nájmu se bude řídit obvyklými nájmy v lokalitě a dotace i úrokové zvýhodnění nepřesáhnou provozní zisk z investice,” prohlásila ředitelka Státního fondu podpory investic Hana Pejpalová.

SFPI chystá také program dostupných nájemních bytů určený výhradně pro obce. Zatím o něm MMR jedná s Evropskou komisí. Výstavbu nového bydlení chce resort podpořit také z Národního plánu obnovy, kde pro tento účel požaduje zhruba 8 miliard korun. Tyto peníze plánují navázat na prostředky z Evropské investiční banky a soukromé zdroje. Tím by se do sysu nájemního bydlení mohly dostat další desítky miliard korun.

Kromě peněz na samotnou výstavbu bytů chce podle Pejpalové SFPI obcím poskytnout až 1,6 miliardy korun na přípravu projektů a investic do bydlení. Ta je náročná nejen finančně, ale i z hlediska odborných znalostí. Proto SFPI připravuje regionální poradenská centra a kompetenční oddělení, která budou obcím radit třeba v oblastech územního plánování, nastavení bytové politiky a jejího financování.

Již od ledna 2021 poskytuje SFPI obcím a právnickým a fyzickým osobám – vlastníkům pozemků, úvěr na výstavbu nájemních bytů a domů, či na přestavbu budov. Ovšem tento program je určen pouze poměrně úzce vymezené skupině obyvatel (senioři 65+, zdravotně postižené osoby, nízkopříjmové domácnosti, zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma). Výše úvěru může být až do 90 % rozhodných výdajů a maximální výše 100 mil. Kč. Nový program na podporu bydlení podstatně rozšíří možnosti výhodné výstavby nájemních bytů i pro další skupiny obyvatel.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama