(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Kick-off meeting v Janove, Taliansko, Stretnutie zástupcov 17 krajín

SHERLOCK – Medzinárodný projekt na podporu energetickej transformácie budov

Reklama
Reklama

Slovenská technická univerzita v Bratislave je členom konzorcia medzinárodného projektu SHERLOCK (Supporting the Energy Transition of the Building Stock), ktorý je zameraný na podporu energetickej transformácie budov.

Kick-off meeting v Janove, Taliansko, Stretnutie zástupcov 17 krajín

Cieľom medzinárodného projektu SHERLOCK je poskytovanie vzdelávacích kurzov, znalostí a zručností odborníkom z oblasti energetickej efektívnosti budov, ale tiež odborníkom z finančného sektora. Do projektu je zapojených 17 organizácií z 8 krajín – popredné univerzity, poradenské a energetické spoločnosti, združenia, školiace a výskumné centrá, malé a stredné podniky z oblasti stavebníctva, energetickej efektívnosti budov a finančného sektora. Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvorenie Paneurópskeho znalostného centra v 7 krajinách, ktorých úlohou bude spoluvytvárať vzdelávacie programy, spolupracovať so zainteresovanými stranami a uľahčovať dialóg medzi finančným a stavebným sektorom.

Úlohou Paneurópskeho znalostného centra je tiež preklenúť medzery v zručnostiach odborníkov v energetickom a finančnom sektore a podporovať celoživotné vzdelávanie prostredníctvom spolupráce medzi rôznymi inštitúciami. Ambíciou projektu je vytvorenie vzdelávacích kurzov založených na masívnych online kurzoch (tzv. MOOC platforma), ktorá bude poskytovať prístup ku vzdelávaniu odkiaľkoľvek a bude dostupná pre všetkých.

Zástupcovia medzinárodného projektu SHERLOCK zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (prof. Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Anna Predajnianska, PhD., a prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.)
Zástupcovia medzinárodného projektu SHERLOCK zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (prof. Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Anna Predajnianska, PhD., a prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.)


 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama