(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Možnosti řešení prostupu komína stavbou

Možnosti řešení prostupu komína stavbou

Reklama
Reklama

Jaké řešení zvolit a co dát okolo komína při realizaci prostupu stavební konstrukcí? Tato otázka vzniká, ať už řešíme prostup komína stropem, střechou, obvodovou stěnou nebo interiérovou příčkou. Jedná se o poměrně častou otázku a je kolem ní i mezi odbornou veřejností stále velké množství nejasností. Pojďme si tedy přehledně zrekapitulovat základní informace a parametry, které vám pomohou zvolit vždy to správné řešení.

Obecně máme na řešení detailu prostupu komína konstrukcí dva pohledy:

Požární bezpečnost a s tím spojená bezpečná vzdálenost komína od hořlavých materiálů.
Zajištění požadavků projektu na tepelně technické parametry detailu v daném místě stavby. Pohledem na kvalitu detailu z pohledu stavební fyziky se dostáváme mimo bezpečnosti komína, ale o to víc se dostáváme do tu výsledné kvality a životnosti domu.

Obecně si nejprve musíme odpovědět na otázku, jestli v dané detailu stavby řešíme jen požární bezpečnost, nebo zda je také potřeba zabránit vnikání vodní páry ze vzdušné vlhkosti do konstrukce stavby. Tedy zda je potřeba řešit parotěsnost daného detailu. Například v rámci dvou interiérových částí tento problém řešit nemusíme, protože při transportu vzdušné vlhkosti nedojde k její kondenzaci.

Jaké nároky na který detail můžeme mít?

Požární bezpečnost
Tepelný most
Difuzní most
Vzduchová neprůzvučnost

Ukázat si to můžeme na dvou konkrétních a vcelku typických příkladech:

Strop mezi patry rodinného domu.
Máme obdobné teplotní prostředí, takže i kdyby docházelo díky rozdílu ve vlhkosti k jejímu transportu, nemůže díky dostatečně vysokým teplotám docházet ke kondenzaci. Tento případ tedy z pohledu difuzního odporu neřešíme a pěnové sklo tu být nemusí – použijeme minerální prostup. Ten má mezi patry domu výhodu i v podobě lepší zvukové izolace a zároveň pro investora výhodu ve výrazně nižší ceně oproti parotěsnému prostupu z pěnového skla.

Minerální prostup pro nerezový komín (MPKB)
Minerální prostup pro nerezový komín (MPKB)
Minerální prostup pro zděný komín (MPH)
Minerální prostup pro zděný komín (MPH)


Střecha rodinného domu.
To je úplně jiný případ, protože pokud bych do konstrukce střechy vodní páru pustil, určitě dojde v zimním období k jejímu zkondenzování a následné stavební poruše – potřebuji parotěsný prostup.

Parotěsný prostup pro nerezový komín (GPKB)
Parotěsný prostup pro nerezový komín (GPKB)
Parotěsný prostup pro zděný komín (GPH)
Parotěsný prostup pro zděný komín (GPH)


Celá problematika prostupů komínů konstrukcemi je samozřejmě složitější, ale obecné pravidlo platí: Prostup z pěnového skla používejte tam, kde potřebujete vytvořit detail s garantovaným difuzním odporem, aby během používání stavby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry v konstrukci střechy a tím k destrukci stavby. U nerezových komínů může být ještě důležitým aspektem větší rozměr minerálního prostupu oproti pěnovému sklo, protože prostupy z pěnového skla vykazují vyšší teplotní útlum než prostupy minerální.

V případě prostupu komína nehořlavou konstrukcí je princip volby správného řešení stejný. Pokud není potřeba parotěsnost detailu, použiji minerální prostup jako tepelně-dilatační vrstvu.

Nesmíme zapomenout zmínit také provětrávanou mezeru, která je z hlediska komína přípustná vždy, ale pojetí stavby to většinou nedovoluje.

Ucelený sortiment bezpečných komínových prostupů nabízí na českém trhu výrobce komínových sysů CIKO pod označením CIKO STOPER. Jedná se o nabídku minerálních prostupů i parotěsných prostupů do vodorovných, šikmých i svislých konstrukcí pro zděné i nerezové komíny. Pro zděné cihelné komíny navíc i s možností přerušení tepelného mostu, pro jednovrstvé kouřovody pak s bezpečným řešením prostupu interiérovou příčkou, když se komín nachází v jiné místnosti než kamna.

Obecně tedy existuje kvalitní řešení prostupu komína pro všechny typy konstrukcí a detailů. V případě dotazů a nejasností při výběru komínového prostupu je Vám k dispozici technické oddělení CIKO pro bezplatné konzultace.

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama