(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Návrhy nových pravidel fungování realitních kanceláří jsou na světě

Návrhy nových pravidel fungování realitních kanceláří jsou na světě

Reklama
Reklama

9.6.2012 – O změně pravidel podnikání v realitní oblasti se mluví dlouho. Konečně jsou na světě první kroky směřující k úpravě této činnosti. Realitní podnikání pravděpodobně zůstane i nadále volnou živností, jen jeho podmínky upraví speciální zákon.

Naší redakci se podařilo získat materiál s názvem Analýza současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení, který má posloužit jako odrazový můstek pro další debatu o nových podmínkách v této oblasti.

O analýzu realitního trhu a návrhy řešení nové legislativy požádal Hospodářský výbor PSP ČR v únoru tohoto roku. Na základě toho byla jmenována pracovní skupina, kterou kromě několika ministerstev tvoří také Asociace realitních kanceláří (ARK ČR) nebo Realitní komora ČR (RKČR). Výsledkem spolupráce je stostránkový dokument, který mapuje realitní činnost a podmínky tohoto podnikání u nás a ve světě, identifikuje problémy českého realitního trhu, přináší pět návrhů na změnu realitního podnikání a zabývá se také situací v oblasti družstevního bydlení.

“Asociace realitních kanceláří, která se o přísnější pravidla fungování realitní činnost snaží již léta, pomáhala Ministerstvu pro místní rozvoj a figurovala v roli konzultanta. Zpracovali jsme, jak by mohla tato činnost nově fungovat tak, aby byl v první řadě chráněn spotřebitel,” řekl pro EuroNet Media Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR. Podle Borůvky se na čtvrtečním jednání většina účastníků včetně ministerstev shodla na podpoře druhé navrhované varianty. Ta počítá se vznikem speciálního zákona “o realitním podnikání”. Nový právní předpis by upravoval pravidla v oblasti realitní činnosti, postavení realitních makléřů a realitních kanceláří. Z hlediska právní úpravy realitní činnosti by zůstal zachován současný stav, tedy že toto podnikání patří mezi volné živnosti.

Databáze družstevních bytů
Do debaty o změnách podmínek zasahuje i Realitní komora ČR. Její priority nám sdělila tisková mluvčí Šárka Jindrová: “Pro nás je klíčových pět tematických okruhů: možnost zavedení registru družstevních bytů, standardizace vzdělávání realitních makléřů a jejich certifikace, pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti realitní kanceláře a nadbytečnost obdobného pojištění realitních makléřů, nalezení východiska a řešení v oblasti zřizování oddělených bankovních účtů na úschovy kupních cen a zřízení cenových map a v jejím důsledku odstranění potřeby pořizování znaleckých posudků v oblasti realit.”

Databáze družstevních bytů má zvýšit objem obchodování v této oblasti. Databáze by totiž zrovnoprávnila bytová družstva a umožnila jim fungovat na realitním trhu, což by následně vedlo i k oživení zájmu o družstevní bydlení, které od roku 1990 zaznamenalo velký propad.

Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prezident Realitní komory České republiky Jiří Lorman informoval, že prostředí podnikání realitních kanceláří je postiženo kontrolami Státního úřadu inspekce práce. Upozornil, že RKČR nechce hledat formy a způsoby obcházení platných zákonů, ale chce najít právně čistou formu obchodní spolupráce mezi dvěma podnikateli, respektive mezi realitními kancelářemi a realitními makléři. V této souvislosti komora upozorňuje až na dvouletý časový úsek než nejvyšší správní soud pravomocně rozhodne a tím určí možné mantinely pro tuto spolupráci.

O úpravách podmínek realitního podnikání bude RKČR debatovat 20. června. Na tento den uspořádala ve spolupráci se společností Seznam.cz setkání zástupců nejvýznamnějších realitních sítí a kanceláří v ČR.

Další jednávání na půdě sněmovny by se mělo uskutečnit na některém zářijovém jednání Hospodářského výboru PSP ČR. “Věříme, že se konečně dočkáme situace, kdy se podaří podnikání realitních kanceláří upravit tak, aby jejich služby mělo zájem využívat více zákazníků, než tomu je v současnosti a to ke spokojenosti všech stran a že do budoucna zcela, či alespoň podstatně, ubude kauz „proluxů“ a jim podobným na našem trhu,” přeje si Jan Borůvka s ARK ČR.

Reagulace realitního trhu
Legenda

Jitka Vrbová

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama