(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Povodně ovlivní ceny nemovitostí na mnoho let

Povodně ovlivní ceny nemovitostí na mnoho let

Reklama
Reklama

6.6.2013 – Před rokem 1997 se s dotazy na možné zaplavení nemovitosti velkou vodou pravděpodobně žádný český realitní makléř nesetkal. Povodně na Moravě v létě téhož roku ovšem ceny, zejména rodinných domů, značně ovlivnily. Lidé žijící v záplavových oblastech měli následně problém s prodejem svých pozemků a rodinných domů. Vše ještě více umocnily povodně v Čechách v roce 2002. Letos tomu jinak nebude.

I přes velký rozsah škod moravských provodní před šestnácti lety si mnoho lidí myslelo, že se dalších sto let nic podobného opakovat nebude. I přes krátkodobý pokles cen nemovitostí došlo k opětnému růstu, který zastavil až příchod ekonomické recese na podzimu roku 2008. Čím blíže byly nemovitosti k zátopovým oblastem, tím větší problém s jejich prodejem vlastníci měli.

Velké povodně se ovšem začaly v České republice opakovat a to i přes velká opatření spojená s výstavbou hrází, protipovodňových bariér a rozšiřováním koryt řek apod. “Nejrizikovější jsou regiony, kde se záplavy opakovaly a kde stále hrozí. Takovou oblastí jsou například Kralupy nad Vltavou nebo středočeské Zálezlice. Obecně jde o lokality, které ani povodňovými opatřeními nelze před velkou vodou uchránit, nebo kde ani val či zábrany není možné realizovat. Navíc povodňová opatření způsobují, že v místech, kde nově vodu udrží pod kontrolou, způsobí přebytek vody zase jinde,” uvedl ředitel společnosti ERA Reality Tomáš Kučera.

Z pohledu realit, nejsou riziková pouze česká ale i některá moravská města a obce. Řeka Bečva napáchala při povodních v roce 1997 velké škody nejen v Přerově, ale také okolních obcích. Stejně tak i řeka Morava se v Olomouci a okolí rozlila více, než se původně předpokládalo. Mnoho lidí se i přesto rozhodlo, že si budou v záplavových oblastech nejen kupovat starší domy, ale také stavět domy nové. Pozemky byly v těchto lokalitách cenově dostupné a další povodně se nepředpokládaly.

Případy, kdy by investoval v záplavové lokalitě někdo, kdo v daném místě již předtím nežil, byly a jsou podle Tomáše Kučery výjimečné. “Jediné, co může přebít obavu z dalších záplav, je silná osobní vazba k prostředí. Pokud už se lidé rozhodnou pro stavbu v rizikové oblasti, kde hrozí více přívalových dešťů, většinou stavějí dům bez sklepa, jen 50 a více centimetrů nad terénem. Obezřetnost kupujících a stavitelů postupem času po záplavách opadává, ovšem události dnešních dní ji opět posílí.”

Jednou z velkých reakcí na předchozí povodně bylo vytvoření povodňových map. “V okrajových místech zátopových oblastí, kde došlo pouze k zatopení sklepů či lokálnímu rozvodnění, se ceny nemovitostí propadly o desítky procent. V místech, kde povodeň zasáhla výrazně, se obchod s nemovitostmi takřka zastavil. Tentokrát bude situace obdobná. Kupující jsou v tomto ohledu velmi obezřetní, obávají se opakování povodně a často také nevěří slibovaným protipovodňovým opatřením, která mnohdy nebyla ze strany měst a obcí naplněna. Stejný trend bude jistě následovat i po povodních, které přišly v těchto dnech,” popsal Tomáš Kučera.

Po letošních záplavách se očekává, dle oslovených realitních makléřů, ještě větší rozevření pomyslných nůžek mezi cenami rodinných domů ležících v zátopových oblastech a mimo tato území. Stejný vývoj lze očekávat také u stavebních pozemků.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama