(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Budoucnost kancelářských prostor. Co nájemci upřednostňují?

Budoucnost kancelářských prostor. Co nájemci upřednostňují?

Reklama
Reklama

23.1.2014 – Minimálně jednu třetinu dne zabírá práce, za kterou dochází lidé často do kanceláře. Kvůli tomu, že se svět mění a požadavky na pracovní výkony rostou, pracovníci se hektickému tempu přizpůsobují. Zaměstnavatelé si toto dobře uvědomují, proto se snaží vytvořit adekvátní pracovní prostředí. Co očekávali od kancelářského prostoru nájemci dříve a jaké požadavky mají dnes?

V současné době se dá chování nájemců rozdělit na tři typy – tzv. vyčkávající, konsolidační a inovativní. Největší podíl kancelářského trhu zabírá první skupina, tzn. vyčkávající, která tvoří cca 60 %. Příslušníci této skupiny mají omezené prostředky na inovace, proto kupují na čas. Konsolidační typ představuje 30 % trhu, řeší stávající situaci pod tlakem, díky konsolidaci navyšuje kapitál a snaží se o efektivitu. Zbývajících 10 % připadá na inovativní jedince, jejichž hnací silou je strategie a jeden z cílů je tvorba funkčních a produktivních kanceláří.

Ondřej Novotný ze společnosti Jones Lang LaSalle, která se globálně věnuje realitním službám a správě investic, predikuje změnu. Podle něj se má oslabit vyčkávající a konsolidační typ, posílí naopak inovativní skupina. Ondřej Novotný uvedl čísla prezentující budoucnost takto: 40 % (vyčkávající), 40 % (konsolidační) a 20 % (inovativní). 

Kanceláře minulosti, současnosti a budoucnosti
Mezi stávající požadavky nájemců patří lokalita – docházková vzdálenost od metra a dostatek služeb v okolí. Další podmínky představují klimatizace jednotek, tzv. zelené budovy nebo otevíratelná okna. Pro společnosti se sídlem na okraji města jsou důležitá parkovací místa. V neposlední řadě se potom nájemci zajímají o flexibilitu, konkrétně o velikost společně s rozdělením kanceláří a případnou expanzi.

Nové trendy z hlediska nájemců na kancelářském trhu představuje možná práce z domova, tzv. Home Office nebo Hot Desking, což znamená, že více zaměstnanců sdílí jedno pracovní místo. Tito pracovníci nemusí být neustále v prostorách kanceláře, neboť tráví většinu času v terénu.

Další novinka, která se aplikuje do praxe, je změna podílu pracovních ploch na velikost kanceláří. Došlo k poklesu prostor ve prospěch společenských částí, a to o 4 % za rok. Dříve se hovořilo o nesdílených pracovištích, kde měl každý zaměstnanec své osobní místo, jednací místnost představovala formální prostor. Dnes se budují částečně sdílená pracoviště, formální i neformální jednací místnosti a nové prostory pro neformální spolupráci nebo kouty určené k relaxaci.

Kvalita nebo lokalita?
Lokalita zůstává pro firmy se sídlem v České republice zatím stále klíčová. Mezi klady a výhody řadí nájemci dostatek pracovní síly v okolí, dobrá dostupnost pro personál, dodavatele i klienty, popř. bezpečnost prostředí. Reprezentativní místo může firmě pomoci získat nové talenty, zvýší se produktivita a pracovní nasazení. Příjemné prostředí má pozitivní vliv na fyzický i psychický stav jedince, prezentuje kulturu a image firmy, zvyšuje kreativitu zaměstnanců.

Pro architekty a designéry jsou pracovní prostory výzvou, neboť se snaží přijít s novými náměty a pohledy tak, aby se pracovníci do svého zaměstnání více těšili. Nabízí se otázka, kdy se pro nájemce kanceláří stane důležitější kvalita než lokalita.

Hana Muchová

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama