(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Největším problémem vězeňství v ČR je kolektivní ubytování, míní ČHV - Svět práva - Advokátní deník

AOOV: Novelu trestního zákoníku je třeba projednat v tomto volebním období – Svět práva

Reklama
Reklama

Počet vězňů v České republice stále roste, změna systému je nutná!, domnívají se zástupci Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV). Ti s povděkem přivítali novelu trestního zákoníku, která tento týden odešla do meziresortního připomínkového řízení. Asociace také upozornila, že je třeba, aby novela byla projednána a vstoupila v účinnost co nejdříve, neboť stávající situace ve vězeňství je alarmující. Aktuální počet vězňů nyní dosahuje 19 768 osob a toto číslo stále roste. Rok uvěznění jednoho odsouzeného přitom vyjde stát zhruba na 650 000 Kč. Celkem je to každoročně skoro 13 miliard korun.

 

Právě připravená novela trestního zákoníku by mohla vězeňskou populaci významně snížit. Důvodem přeplněných věznic je podle Nejvyššího státního zastupitelství hlavně vysoká délka ukládaných trestů a věznění osob, které se dopustily trestného činu malé společenské škodlivosti. Typickým příkladem je opakovaná krádež v hodnotě několika stovek korun.

Novela trestního zákoníku byla projednána s odbornou veřejností. Navrhované změny mají podporu odborníků napříč trestní justicí, od státních zástupců a soudců po Vězeňskou službu ČR. AOOV upozornila, že novela jde do meziresortního připomínkového řízení velmi pozdě a reálně hrozí, že se nestihne projednat v tomto volebním období. Proto apelovala na politickou reprezentaci, aby našla shodu na dalším postupu tak, aby byla novela schválena co nejdříve a mohla vejít v účinnost.

„Projednávání novely trestního zákona, která by upravila postih trestných činů s malou společenskou nebezpečností se neustále protahuje. Pokud se tento proces zásadně neuspíší, tak promarníme další příležitost udělat alespoň dílčí krok k racionalizaci trestní politiky a řešení opět odsuneme minimálně o několik let. To nás bude stát desítky milionů korun,“ uvedl Libor Vávra, prezident Soudcovské unie.

 

Na přeplněných věznicích se podepisuje také vysoká míra recidivy

Ačkoli patří Česká republika k deseti nejbezpečnějším zemím světa, má jednu z nejvyšších vězeňských populací v EU a celkově skoro 70% celoživotní recidivu. Společenské celoživotní náklady na 1 recidivistu jsou podle nedávných výpočtů think-tanku České priority 51,9 mil. Kč. Země se srovnatelnou mírou bezpečnosti vykazují výrazně nižší míru uvěznění.

 

Přispívá k tomu několik faktorů:

Země s nižší mírou uvěznění efektivně využívají alternativy k vězení, jako je podmíněné odsouzení s probačním programem či obecně prospěšné práce; svou roli hraje rovněž fungující elektronický monitoring. Podle výzkumů jsou alternativní přístupy efektivním nástrojem při snižování recidivy, k přijetí odpovědnosti za své chování, řešení příčin trestné činnosti a také vytvářejí lepší předpoklady pro obnovu trestným činem narušených vztahů a pro náhradu škody atd. (výzkum IKSP z roku 2015: podmíněné propuštění s dohledem – 40% recidiva během zkušební doby; probační programy (mladiství) – 52% recidiva[1]). Příklady zemí, které úspěšně využívají alternativní tresty, můžete najít ZDE.

Přetíženost personálu věznic: věznicím napříč Českem chybí zhruba 1000 zaměstnanců. Nedostatek personálu věznic ztěžuje intenzivní a individuální práci s vězni, což brání snahám o nápravu a může bránit jejich integraci zpět do společnosti.

 „Společnost se ještě dlouho nebude moci obejít bez věznic a bez trestu odnětí svobody. V jejím zájmu ale je, aby tento trest byl využíván výhradně k ochraně společnosti a k takové odborné práci s pachateli trestných činů, která povede k žádoucí regulaci jejich chování a ke schopnosti vést řádný život po propuštění na svobodu,“ komentoval situaci Simon Michailidis, generální ředitel Vězeňské služby ČR.

Je nezbytné přehodnotit trestní politiku, aby se věznice mohly lépe zaměřit na nápravu a integraci odsouzených. Novela trestního zákoníku má širokou odbornou podporu. Její přijetí doporučuje rovněž NERV a je také v souladu s programovým prohlášením vlády. Pokud se nestihne projednat v tomto volebním období, bude problém přeplněnosti věznic dále eskalovat.

 

Zdroj: AOOV
Ilustrační foto: archiv VS ČR

 

 

 

O AOOV

V českých věznicích si odpykává trest přes 19 000 lidí. Česko patří k zemím s nejvyšším počtem vězněných osob v Evropské unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 60 % propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV je společně prosazovat progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a spoluvytvářet systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Bližší informace o AOOV jsou uveřejněny na stránkách www.aoov.cz.


[1] Jedná se o nejrozsáhlejší výzkum v ČR – vzorek přes 4000 subjektů, data o recidivě z rejstříku trestů, alternativní tresty – trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací a podmíněný trest odnětí svobody s dohledem

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama