(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Europoslanci schválili první unijní normu o potírání násilí na ženách - Legislativa - Advokátní deník

Europoslanci schválili první unijní normu o potírání násilí na ženách – Legislativa

Reklama
Reklama

Europoslanci podpořili na plenárním zasedání ve Štrasburku 24. dubna první unijní předpis, který má předcházet násilí vůči ženám, chránit oběti domácího násilí a poskytovat jim lepší pomoc. Novinka rovněž vyzývá k přísnější právní úpravě řešící útoky v on-line prostředí, například posílání nevyžádaných odhalených fotografií nebo zveřejňování soukromých informací o jiné osobě na internetu bez jejího souhlasu.

 

Norma, kterou podpořilo 522 poslanců, 27 bylo proti a 72 se zdrželo hlasování, také zakazuje nucené sňatky či mrzačení ženských pohlavních orgánů. Rozšiřuje rovněž seznam přitěžujících okolností trestných činů o útoky namířené proti veřejně činným osobám, jako jsou novináři a obránci lidských práv, nebo o úmysl potrestat oběť kvůli jejímu pohlaví, sexuální orientaci či barvě pleti. V případě odsouzení to může znamenat vyšší trest.

Z 21 českých europoslanců jich návrh podpořilo 17. Zdrželi se Michaela Šojdrová z lidovecké frakce EPP a Ivan David z protievropské frakce Identita a demokracie (ID). Proti byl Hynek Blaško a hlasování se neúčastnila Kateřina Konečná (levicová frakce GUE/NGL).

Předpis upravuje i služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, které podle něj musí být dostupné pro oběti genderově podmíněného a domácího násilí. Úřady jednotlivých států budou mít nově povinnost shromažďovat důkazy, nahlašovat trestné činy tohoto typu a šířit osvětu, že sex bez souhlasu je trestný čin.

Evropská komise každých pět let posoudí, zda jsou zavedená opatření dostačující, či je nutné je revidovat.

„Evropská unie poprvé vysílá jasný signál, že násilí na ženách bere vážně a jako existenční hrozbu pro naši bezpečnost. Téměř 450 milionů lidí a tři instituce společně říkají, že si to nenecháme líbit,“ uvedla irská zpravodajka Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví Frances Fitzgeraldová z lidovecké frakce EPP. Směrnice podle ní neřeší vše, co by si europarlament přál, ale obsahuje důležité kroky v oblasti prevence, ochrany a stíhání. „Dnes jsme vykročili k tomu, aby se Evropa stala prvním kontinentem na světě, který vymýtí násilí na ženách,“ dodala.

„Tato dohoda je katalyzátorem pozitivních změn, závazkem k neustálému zlepšování a projevem naší společné odpovědnosti v boji proti násilí na ženách. Náš boj však zdaleka nekončí,“ uvedla švédská zpravodajka Výboru pro občanské svobody Evin Incirová ze socialistické frakce. „Budeme vytrvale bojovat za práva žen, dokud nebude společenská změna nepřehlédnutelná,“ dodala.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama