(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Jsem přesvědčen o potřebě nového advokátního tarifu, řekl ministr Pavel Blažek - Legislativa - Advokátní deník

Jsem přesvědčen o potřebě nového advokátního tarifu, řekl ministr Pavel Blažek – Legislativa

Reklama
Reklama

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se dne 15. května 2024 v pořadu televize Nova „Kuloáry napřímo“ vyjádřil mj. k otázce týkající se novely vyhlášky advokátního tarifu, jejíž návrh dne 22. března 2024 předložil do meziresortního připomínkového řízení. Pavel Blažek shrnul důvody, které vedly ministerstvo k přípravě návrhu novelizace tarifu a uvedl, že účinnost změn předpokládá od 1. ledna 2025.

 

„Právní úprava novelizuje vyhlášku o tarifu, tedy o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb,“ uvedl ministr s tím, že „se mění způsob určení odměny zmocněnce poškozeného v trestním řízení. Jeho odměna bude stanovena stejně jako odměna obhájce, tedy podle trestní sazby příslušného trestného činu.“

„Já bych rád připomenul, že právní úprava odměny advokáta byla naposledy valorizována v roce 2006 a v roce 2013. Naproti tomu došlo v průběhu let 1997 až 2021 ke snížení odměny advokátů,“ řekl dále a zdůraznil, že „původní účel tohoto dočasného snížení souvisel s povodněmi v roce 1997, kdy stát hledal úspory ve výdajích za účelem napravení škod způsobených živelnou pohromou. Nicméně v průběhu doby se toto snížení začalo používat jako obecná úspora výdajů ze státního rozpočtu bez příčinné souvislosti s jakýmikoli krizovými událostmi.“

„Cílem našeho návrhu je změna úpravy odměn advokátů tak, aby jejich výše byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy, průměrné mzdy v podnikatelské sféře, výdajům na odměnu soudců a státních zástupců. Je také zapotřebí vzít v úvahu odbornou náročnost vykonávaných činností a míru odpovědnosti advokáta, “ doplnil Pavel Blažek.

Dále zdůraznil, že nastavení výše odměny za činnost advokáta by mělo přispět rovněž k řádnému zajištění potřebné sítě advokátů i v regionech, v nichž žije více sociálně znevýhodněných obyvatel a potřeba právní pomoci je zde mimořádně důležitá pro zajištění základních lidských práv a svobod. „V některých krajích už nám bohužel začínají advokáti ubývat a je ohroženo Ústavou zaručené právo na obhajobu, a proto si myslím, že s návrhem přesvědčím nejen ministra financí, vnitra, ale i pana premiéra,“ zakončil ministr spravedlnosti s tím, že legislativně technicky dle jeho slov není možné stihnout dřívější avizovaný termín účinnosti od 1. července 2024, ale věří, že od nového roku se advokátky a advokáti nové úpravy dočkají.

 

Redakce AD
Foto: repro TN.cz

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama