(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Na semináři ČAK se rozebíraly první zkušenosti s novelou zákoníku práce - Svět práva - Advokátní deník

Na semináři ČAK se rozebíraly první zkušenosti s novelou zákoníku práce – Svět práva

Reklama
Reklama

První praktické zkušenosti s novelou zákoníku práce č. 281/2023 Sb. která, kromě jiného, s více než ročním zpožděním konečně implementovala dvě směrnice EU (směrnici 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a směrnici 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii) byly tématem semináře pořádaného dne 4. dubna 2024 v Praze Českou advokátní komorou. Seminář vedla odbornice na pracovní právo, advokátka JUDr. Petra Sochorová, Ph.D., společně se svojí kolegyní, advokátkou Mgr. Andreou Drozdíkovou.

 

Jak na semináři zaznělo, podle prvních zkušeností novela zákoníku práce přinesla především obrovské zvýšení administrativy a „papírování“ pro zaměstnavatele (například nově zavedené informování o obsahu pracovního poměru podle § 37 a § 77a), aniž to však bylo vyváženo většími právy a přínosy pro zaměstnance.

Kritiku si vysloužily hned úvodem změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, zejména povinnost zaměstnavatele rozvrhnout takovému zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu a seznámit jej s ním nejpozději tři dny před začátkem směny, což se v praxi ukazuje jako nesmyslné. Jak poznamenala jedna z lektorek, „náš zákoník práce stále vypadá, jako by všichni pracovali v továrně u pásu“.

Novela nepřináší ani skutečně reálně vymahatelné lepší pracovní podmínky pro pečující osoby, například v praxi jistě častou žádost o výkon práce na dálku podle nového § 241a může zaměstnavatel jednoduše „vyřešit“ tím, že se prostě rozhodne, že ji nebude poskytovat nikomu. Na druhou stranu novela nijak nevyřešila otázku dřívějšího návratu z rodičovské dovolené a nechává zaměstnavatele v „napjatém očekávání“, kdy se takový zaměstnanec skutečně vrátí zpátky do práce.

Co se týče již zmiňované práce na dálku, novela spíše podle názoru lektorek konečně dobíhá praxi, a to především v otázce povinného písemného uzavírání dohod o práci na dálku. Za pozitivní pak považují skutečnost, že novela konečně přinesla jasno v otázce náhrady nákladů; ani ona však rozumně neřeší otázku bezpečnosti práce a případných pracovních úrazů.

Dalšími tématy semináře pak byly i změny v doručování a v elektronickém podepisování dokumentů a také přesčasy ve zdravotnictví, jejichž úprava byla navíc již k 31. 12. 2023 nahrazena další novelou zákoníku práce č. 413/2023 Sb.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama