(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz

Prodej stavebního pozemku 4704 m² v obci Klánovice

69 990 000,- Kč
ul. V Jehličině, Praha 9 - Klánovice

Popis nemovitosti

Prodej stavebního pozemku (parc.č. 1023/1 a parc.č. 1023/9) o celkové velikosti 4704 m², který je v územním plánu veden jako plocha (OB) – čistě obytná, s hlavním využitím jako plocha pro bydlení. Pozemek lze rozdělit na 4 – 5 stavebních pozemků s minimálními náklady na síťě

Na předmětných pozemcích platí kód míry využití plochy A, tj. nutnost dodržet nejvyšší přípustný koeficient podlažních ploch KPP = 0,2 a minimální koeficient zeleně pro jednopodlažní stavbu je 0,65 a pro dvoupodlažní KZ = 0,80 (jednopodlažním objektem lze zastavět 20 % plochy pozemku a zároveň
nezastavěno a nezpevněno musí zůstat minimálně 65 % plochy pozemku, u dvoupodlažního objektu musí
zůstat nezastavěno a nezpevněno minimálně 80 % plochy pozemku).
Výstavba např. rodinného domu však musí respektovat charakter zástavby v nejbližším okolí, odpovídat současně platným předpisům a svým umístěním a kapacitou zachovávat pohodu bydlení ve stávající zástavbě.

Funkční využití:
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče. Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Výjimečně přípustné funkční využití: Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu1. Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID). Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin.

Pozemky jsou situovány v ul. V Jehličině naproti fotbalovému hřišti). Na pozemcích se v současné chvíli nachází kynologické hřiště, které je zde již bez nájemní smlouvy, která byla již vypovězena – provoz je zde s tichým souhlasem vlastníka . Pozemek je obdélníkový v zastavěné části obce se stranami zhruba 90m x 52m.

Informace o obci Klánovice

Obec Klánovice patří mezi atraktivní rezidenční čtvrti a nabízí kvalitní místo pro život vyhledávané i těmi nejnáročnějšími. Převažuje zde vilová zástavba. V lokalitě se nachází veškerá občanská vybavenost. V městské části se nacházejí mateřské školy, základní i střední škola a rovněž soukromé česko-anglické vzdělávací zařízení. Samozřejmostí je také bezpočet obchodů, včetně supermarketů, a restaurací. Dopravní dostupnost Klánovic je velice dobrá, a to zejména díky železniční stanici Klánovice, která nabízí přímé vlakové spojení do centra města příměstskými vlakovými linkami s intervalem 30 minut odkud trvá přímá cesta do centra na Masarykovo nádraží 21 minut, s intervalem 15 minut. Pro cesty autem je výhodou snadný nájezd na Pražský okruh.

Inženýrské sítě

Dokumenty ke stažení

NázevVelikostDatum přidáníStáhnout
Územně plánovací informace140.66 KB25-11-2023 StáhnoutNáhled
LV1.80 MB25-11-2023 StáhnoutNáhled
0/5 (0 Reviews)

Komentáře nejsou povoleny.

Reklama