(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Předseda ČAK Robert Němec se vyjádřil k výrokům advokátů na veřejnosti - Advokacie - Advokátní deník

Předseda ČAK Robert Němec se vyjádřil k výrokům advokátů na veřejnosti – Advokacie

Reklama
Reklama

Předseda ČAK Robert Němec se v rozhovoru pro Radiožurnál vyjádřil k veřejným projevům advokátek a advokátů. A to mj. v souvislosti s včerejším rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který zamítl kasační stížnost České advokátní komory, jejíž rozhodnutí o pokutě 25 tisíc korun ve věci projevu advokátky Kláry Samkové, při kterém proklela tureckého velvyslance, zrušil už v roce 2022 Městský soud v Praze. Projev Samkové podle NSS nesouvisel s výkonem advokacie, Komora ji tedy za něj neměla v kárném řízení potrestat. NSS zdůraznil, že rozhodoval podle právní úpravy platné v roce 2016, kdy výrok zazněl. Současná legislativa se liší.

Klára Samková je dlouhodobě společensky a politicky aktivní, angažovala se i v kritice migrace a islamismu. Při shromáždění před budovou turecké ambasády v roce 2016 řekla na adresu tehdejšího velvyslance Ahmeta Bigaliho například to, že jej proklíná, že umře dřív, než zplodí syny, a že umře beze cti. Podle Komory tak snížila důstojnost advokátního stavu, za což měla platit pokutu 25 tisíc korun. Městský soud ale rozhodnutí Komory zrušil a jeho názor potvrdil nyní i NSS.

Na dotaz Radiožurnálu k dané věci předseda ČAK Robert Němec uvedl, že „jde o dlouhodobě probíhající debatu o tom, jestli se etický kodex a advokátní etika vztahují na advokáty jen při výkonu jejich advokátního povolání, nebo i mimo výkon advokátního povolání,“ a dodal: „Česká advokátní komora dlouhodobě zastává stanovisko, že advokát je advokátem pořád a má se chovat slušně tak, aby svým jednáním přispíval k důstojnosti advokátního stavu. Zatímco etický kodex stojí dlouhodobě na tomto základě, zákon se v tomto ohledu vyvíjel, přičemž rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které bylo v této věci vydáno, vychází ze znění zákona před jeho novelizací v roce 2021, která si kladla za cíl upřesnit právě tuto problematiku.“

Nejvyšší správní soud věc rozhodoval podle staré právní úpravy. „Tato problematika je složitá. Advokáti mají nezastupitelnou roli v justici a představují garanci práva na spravedlivý proces. Je nezbytné, aby veřejnost měla v advokacii důvěru, přičemž excesy jednotlivých advokátů tuto důvěru narušují. To, co paní doktorka Samková veřejně prohlásila na adresu tureckého velvyslance, kárná komise České advokátní komory vyhodnotila jako exces a tím se od takových projevů advokacie distancovala,“ doplnil předseda Komory.

Pokud jde o případ dalšího advokáta Karla Jelínka, kterému kárný senát ČAK minulý týden nepravomocně na půl roku pozastavil výkon advokacie, Robert Němec na dotaz moderátorky uvedl, že tato věc byla na sociálních sítích velmi zkreslena, když kárně potrestaný advokát na síti X uvedl, že byl potrestán za výroky na adresu J. Rajchla, ačkoli ve skutečnosti šlo o více skutků. (Pozn. písemné vyhotovení) Rozhodnutí kárného senátu dosud nebylo vydáno, takže ani já jako předseda České advokátní komory s ním pochopitelně nemohu být detailně seznámen. Vím pouze to, že příslušné rozhodnutí se rozhodně netýkalo pouze jednoho skutku, o kterém kárně potrestaný advokát na sociálních sítích hovoří. Těch skutků mělo být více, mělo jít o opakované porušení, dokonce tam mělo dojít i k o neoznámení zahájení trestního stíhání,“ uvedl Robert Němec.

Pokud jde o posuzování politických projevů advokátek a advokátů ve veřejném prostoru, předseda ČAK se domnívá, že „pokud skutečně dospějeme k závěru, že Česká advokátní komora nemá hodnotit veřejné chování advokátů v politickém prostoru a mimo výkon advokacie, pak nechť není advokacie s takovým chování advokátů dávána do souvislosti. Takový advokát aktivní ve veřejném prostoru pak musí snést větší míru kritiky než jiný advokát při výkonu svého povolání.“ Dále Robert Němec upozornil na to, že „zde je bohužel problém, na rozdíl od jiných profesí, jakmile někde veřejně vystupuje advokát, tak je to do souvislosti s výkonem advokacie médii bohužel dáváno. My žádným způsobem nechceme a nemůžeme omezovat práva advokátů na to, aby se politicky angažovali, ale pro Českou advokátní komoru je naprosto klíčové, aby byla zůstala apolitická a aby takto byla vnímána. Proto velmi silně naléháme na to, aby politické projevy advokátů nebyly spojovány s advokacií.“

Advokátní veřejnost cítí poměrně naléhavou potřebu distancovat se od některých politických projevů advokátů, zejména pokud se pohybují v extrémnější části politického spektra. „Jsme často kritizováni za to, že ve svých řadách takové advokáty trpíme. Já k tomu mohu říci pouze jednu věc. Advokacie je otevřená profese, kdokoliv splní zákonné podmínky pro zápis do seznamu advokátů, tak musí být zapsán do seznamu advokátů a my nemůžeme advokáty žádným způsobem kádrovat nebo si je vybírat. Pokud po nás veřejnost či advokátní veřejnost chce, abychom se od takových projevů distancovali, bude to i ve světle tohoto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu velmi obtížné. Naše možnosti budou teď velmi, velmi limitované,“ připojil Robert Němec.

Závěrem pak Robert Němec zdůraznil, že jako předseda České advokátní komory nemá žádnou kárnou kompetenci nad advokáty, tu mají zcela nezávislé orgány Kárná komise a Kontrolní rada ČAK, které jsou složeny z desítek kolegů advokátů nezávisle volených, a pokud tyto orgány dospějí k závěru, že se advokát dopustil kárného provinění, tak má v tato rozhodnutí důvěru. V orgánech advokátní komory je velká pluralita názorů, existuje možnost odvolání včetně soudního přezkumu čili rozhodně to není tak, že by rozhodnutí kárných orgánů o tom, kterého advokáta budou stíhat či nebudou, vyjadřovalo jakéhokoliv politické postoje České advokátní komory, protože ta je striktně apolitická.“

Rozhovor si můžete poslechnout na www.mujrozhlas.cz na tomto odkazu.

Redakce AD

Foto: ilustrační AD

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama