(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Sněmovna podpořila zjednodušení rozvodu i úpravy péče o děti po rozvodu - Legislativa - Advokátní deník

Sněmovna podpořila zjednodušení rozvodu i úpravy péče o děti po rozvodu – Legislativa

Reklama
Reklama

Zjednodušení a zrychlení rozvodu i procesu hledání úpravy péče o děti z rozvedených manželství má od ledna 2025 zajistit novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou v úvodním kole své 108. schůze podpořila Poslanecká sněmovna. Předloha mimo jiné ruší požadavek na zjišťování příčin rozvratu manželství a také slučuje rozvodové a opatrovnické řízení. Zakotví také povinnost rodičů zajistit dětem výchovu bez tělesného trestání a duševního strádání. Novelu nyní posoudí Ústavně-právní výbor PS.

 

Po sloučení rozvodového a opatrovnického řízení bude možné v případech shody manželů, kteří mají nezletilé dítě, rozvést manželství v jednom soudním řízení. „Pokud jde o samotný průběh spojeného řízení, navrhuje se do něj vnést prvky, které jej učiní méně formální a potenciálně méně konfliktní,“ stojí v důvodové zprávě. Pokud se manželé na všem dohodnou, měl by být proces rozvodu manželství jednodušší i jinak. Předloha upouští například od jejich povinného výslechu.

I nadále by mělo platit, že pokud se manželé chtějí rozvést, bude muset o poměrech dítěte po rozvodu nejprve rozhodnout soud, to i v případě rozvodu smluveného. Zastoupení dítěte kolizním opatrovníkem by už ale nemělo být povinné, jestliže soud neshledá střet zájmů mezi rodičem a dítětem.

„Novela má za cíl především chránit rodinu, a to ve všech stadiích, to znamená i v okamžiku krize rodiny,“ řekla zpravodajka Eva Decroix. Kritičtěji se k některým částem předlohy stavěli opoziční poslanci. Podle Aleše Juchelky novela spojuje nespojitelné věci tím, že se týká rozvodů a nepřijatelnosti fyzického trestání dětí. „Ve druhém čtení budeme dávat pozměňovací návrhy,“ řekla Helena Válková. Mohly by se týkat vymezení fyzického trestání, zachování role kolizního opatrovníka, ale i možnosti dohody rodičů o opatrovnictví dětí a placení výživného po rozvodu bez rozhodnutí opatrovnického soudu. Eva Decroix soudí, že takový postup by nebyl ve veřejném zájmu, zanikla by podle ní ochrana dítěte.

Předloha rovněž ruší rozlišování druhů péče o dítě na společnou, střídavou a péči jednoho rodiče. Už by se tak nerozlišoval takzvaný rezidentní rodič, tedy ten, který má dítě v péči, a nerezidentní rodič, který má pouze právo styku s dítětem. Jelikož rozvod manželství nemá podle Ministerstva spravedlnosti žádný vliv na rodičovskou odpovědnost, měli by o dítě i nadále pečovat oba rodiče.

K zakotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí vedly požadavky Evropského výboru pro sociální práva. Za fyzické usměrnění dítěte ale rodiče nemají čekat nové postihy, podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka jde o deklaraci. „Cílem není trestat rodiče, ale podpořit výchovu prostřednictvím jiných výchovných prostředků,“ stojí v důvodové zprávě.

Bude možné postoupení pohledávky na výživném. „Tato možnost bude využitá v případě rodičů, kteří jsou solventní, ale odmítají výživné platit ze subjektivních důvodů,“ uvedl Blažek. Zvýší se také úrok z prodlení u dlužného výživného.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Pexcels.com/KarolinaGrabowska

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama