(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Vyprodaný Obecní dům vzdal hold čerstvým držitelům právnického Oskara - Advokacie - Advokátní deník

Vyprodaný Obecní dům vzdal hold čerstvým držitelům právnického Oskara – Advokacie

Reklama
Reklama

Cenu za nejlepší hlavní roli získává… Tak tato věta v pátek 17. května 2024 večer v pražském Obecním domě nezazněla, přestože ceny za výjimečné profesní výkony se zde předávaly. Své „Oskary“, resp. skleněné plastiky svatého Yva, patrona všech právníků, přebíraly na galavečeru celojustiční soutěže Právník roku 2023, pořádané Českou advokátní komorou a mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ, významné právnické osobnosti. Poctu těm nejlepším z nejlepších vzdala do posledního místa zaplněná Smetanova síň a s ní i špičky českého práva, předsedové a prezidenti jednotlivých tuzemských právnických komor, spolků a soudů, ale také zástupci advokátních komor či spolků ze Slovenska, Chorvatska, Slovinska, Francie a Spojených států amerických.

 

Slavnostní galavečer byl i letos zahájen advokátní hymnou, tentokrát netradičně v živém provedení koncertního a jazzového klavíristy a skladatele Jakuba Tökölyho. Poté se již slova ujal moderátor a televizní publicista Vladimír Kořen, který – stejně jako v loňském roce – provázel hosty oficiální části programu akce. Jak mimo jiné zmínil, v soutěžním ročníku 2023 pořadatelé soutěže, Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ, ocenili osobnosti práva v celkem čtyřech odborných kategoriích – Občanské právo, Trestní právo, Právo IT a Insolvenční právo, a ve třech speciálních kategoriích – PRO BONO, Talent roku a Právnická síň slávy. Dále porota rozhodla o udělení Zvláštní ceny sv. Yva za přínos české justici.

Jako první pozval Vladimír Kořen na pódium vítězku kategorie Občanské právo, emeritní ústavní soudkyni Vlastu Formánkovou. Plastiku svatého Yva jí předali prezident Soudcovské unie Libor Vávra a jednatelka společnosti WI-ASS, generálního partnera soutěže, Tereza Poláková.

Advokát, obhájce a akademik profesor Tomáš Gřivna obsadil pomyslnou první příčku v kategorii Trestní právo. Ten převzal svého Yva z rukou předsedy představenstva mediální a vzdělávací skupiny EPRAVO.CZ Miroslava Chocholy a generální ředitelky společnosti D. A. S. Jitky Chizzoly.

Jméno vítěze, respektive vítězky kategorie Právo informačních technologií oznámil člen odborné poroty Právníka roku a prezident Notářské komory Radim Neubauer. Stala se jí pražská advokátka Barbora Vlachová.

Poslední odbornou soutěžní kategorií, letos poměrně ostře sledovanou, byla sekce Insolvenční právo. Zde se dostalo ocenění advokátce a insolvenční správkyni Jiřině Lužové, která na sebe upozornila především obranou společných zájmů věřitelů v insolvenčním řízení SBERBANK. Cenu jí předal člen představenstva ČAK Michal Žižlavský společně s předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky Jurajem Szabó.

Nestor české advokacie a donátor kategorie PRO BONO Gerhardt Bubník a místopředsedkyně České advokátní komory Monika Novotná se ujali vyhlášení vítěze první ze speciálních kategorií soutěže Právník roku. Letošním laureátem kategorie PRO BONO se stal a finanční odměnu ve výši 50 000 korun obdržel advokát Ronald Němec. Na ocenění jej nominovala Agentura domácí péče LADARA, jež působí v oblasti hospicové a paliativní péče a které od roku 2008, tedy déle než 15 let, Ronald Němec bez nároku na honorář pomáhá.

Po okamžicích plných radosti nastala krátká, velmi emotivní a smutná chvíle. Na základě rozhodnutí představenstva České advokátní komory bylo letos uděleno in memoriam nejvyšší advokátní vyznamenání, Záslužný kříž české advokacie, nedávno zesnulému Václavu Vlkovi, a to za obětavou mnohaletou práci ve prospěch advokacie. Záslužný kříž převzala z rukou člena představenstva Komory Lukáše Trojana dcera doktora Vlka Veronika v doprovodu své maminky Evy Tomanové. „Doktor Vlk toho pro českou advokacii vykonal opravdu mnoho – byl například členem Sekce ČAK pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy a členem Odvolací kárné komise ČAK. Působil také jako člen předsednictva Španělsko-české obchodní komory a předseda Českého helsinského výboru. A byl také členem prezídia Unie obhájců,“ přiblížil osobnost Václava Vlka člen představenstva ČAK Lukáš Trojan. „Už teď jí chybí,“ dodal.

Program večera pak pokračoval vyhlášením těch nejlepších v další ze zvláštních kategorií – Talent roku. Ta je určena mladým právničkám a právníkům do 33 let věku, resp. jejich autentickým písemným odborným a literárním pracím s právní tematikou. Letos si z Obecního domu odnesla „zlatou medaili“ za svou práci Obchodování s lidmi, nebo poslední šance? advokátka Aneta Pelcman Stieranková. Kromě skleněné plastiky svého patrona přijala vítězka z rukou náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela a předsedy České advokátní komory Roberta Němce i šek v hodnotě 100 000 korun. Druhou a třetí příčku v kategorii Talent roku obsadily soutěžní práce advokátního koncipienta Davida Hrona a advokáta Petra Brožovského.

„Tímto oceněním chceme mladé začínající právníky a právničky motivovat k dalšímu odbornému růstu. Budeme rádi, pokud se to skutečně podaří a oni budou i v budoucnu své texty publikovat v odborném časopise České advokátní komory Bulletin advokacie či v našem online médiu Advokátní deník,“ řekl předseda ČAK Robert Němec.

Ještě před vyvrcholením večera a vyhlášením laureáta poslední ze speciálních kategorií pozval prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna na pódium Pavla Zemana, emeritního nejvyššího státního zástupce, jemuž odborná porota Právníka roku udělila Zvláštní cenu sv. Yva za přínos české justici. Jak zaznělo ve Smetanově síni, Pavel Zeman se během svého působení ve funkci státního zástupce, a zejména ve funkci nejvyššího státního zástupce významně zasloužil o rozvoj spolupráce napříč právnickými profesemi v české justici, přispěl ale také i k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Absolutním vrcholem předávání cen v soutěži Právník roku je kategorie Právnická síň slávy. Letos se její dveře otevřely už po osmnácté. Poctu nejvyšší, svatého Yva za celoživotní přínos českému právu, získal a do Právnické síně slávy byl uveden  Martin Foukal, emeritní notář a čestný prezident Notářské komory. Doktor Foukal se zásadním způsobem podílel na obnově notářství jako svobodného povolání a po vzniku Notářské komory v roce 1993 stál v jejím čele jako prezident až do ledna roku 2015, tedy více než 20 let. Pro notářský stav odvedl nesmírně záslužnou práci obrovského rozsahu. Jako čestný prezident Komory je do života notářství aktivně zapojen i v současné době.

„Uvedení do Síně slávy je nejvyšší poctou, jakou může právnická veřejnost udělit výjimečné osobnosti za její celoživotní aktivity v oblasti práva. V předcházejících ročnících soutěže Právník roku byli do Právnické síně slávy uvedeni například první veřejný ochránce práv Otakar Motejl, docent Petr Pithart, český politik, historik, pedagog a spisovatel, bývalý předseda české vlády v rámci ČSFR, anebo první dáma české advokacie, advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová,“ přiblížil toto výjimečné ocenění předseda představenstva společnosti EPRAVO.CZ Miroslav Chochola.

 

 

Kromě výše uvedených poct byla v průběhu galavečera mimosoutěžně udělena i speciální Cena Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v předchozím roce v Bulletinu advokacie, časopise vydávaném Českou advokátní komorou. Jméno letošního nositele této ceny obecenstvu prozradil předseda redakční rady Bulletinu Petr Toman společně se šéfredaktorkou časopisu Hanou Rýdlovou. Vítězem se stal článek K použitelnosti soukromých záznamů jako důkazu v trestním řízení autorského týmu Alena Tibitanzlová a Petra Zaoralová.

Již od samého začátku je celojustiční soutěž Právník roku spjata s dobročinností, proto byl i letos předán v Obecním domě charitativní šek. Věnovala jej – jako už při příležitosti slavnostního večera Právníka roku v minulosti několikrát – advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS. Suma ve výši 150 tisíc korun tentokrát zamířila k neziskové organizaci ProFem – centru pro oběti domácího a sexuálního násilí, která již 30 let bojuje za práva obětí na pomoc bez předsudků. Ředitelce neziskové organizace ProFem Jitce Polákové předali šek na uvedenou částku partner advokátní kanceláře Havel & Partners František Korbel a Veronika Bočanová, která v kanceláři vede rodinně právní tým a věnuje se právě problematice domácího násilí.

 

Vyhlášení soutěže se mohlo uskutečnit zejména díky podpoře partnerů Právníka roku 2023. Česká advokátní komora děkuje především: společnosti WI-ASS ČR, členu RENOMIA GROUP, Generali České pojišťovně, ČSOB, UniCredit Bank Czech Republic, Vydavatelství Aleš Čeněk, společnostem Blažek Praha a Wolters Kluwer, společnostem Canadian Medical, Konica Minolta a Finest Invest, a. s. Poděkování patří také gastropartnerům akce, společnostem Dallmayr, Chateau Valtice – vinné sklepy, Catering Vyšehrad a Obecní dům.

 

Všechny oceněné právníky roku Advokátní deník v následujících dnech postupně představí v rozhovorech.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama