(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Kdy je nutné před rekonstrukcí bytu žádat o stavební povolení?

Kdy je nutné před rekonstrukcí bytu žádat o stavební povolení?

Reklama
Reklama

16.9.2016 – Rekonstrukce bytu většinou obnáší spoustu práce, financí a někdy i komunikaci se stavebním úřadem. Stavební zákon vymezuje určitá pravidla, kdy je potřeba žádat před stavebními úpravami bytu o povolení.

Pokud se majitel bytu chystá vymalovat pokoje, nemusí se žádnými úkony vůči stavebnímu úřadu zabývat. Rekonstrukce tak může proběhnout bez jakéhokoliv dohledu, jen je nutné dodržet určitá pravidla. Při neohlášených úpravách se nesmí změnit způsob užívání stavby, nesmí úpravy zasahovat do nosných konstrukcí stavby a výrazněji měnit vzhled bytu. Vlastník by měl dbát také na požární bezpečnost a celý proces stavby by neměl vyžadovat posouzení vlivů na životní prostředí. Splněním vyjmenovaných podmínek majitel bytu nemusí stavebnímu úřadu podávat ohlášení nebo žádat o povolení.

Jsou případy, kdy ještě není třeba žádat o povolení, avšak je nutné podat ohlášení stavebnímu úřadu. Nejčastěji se jedná o přesun sociálního zařízení či rozšiřování chodby. K změně dispozice bytu lze tedy podat ohlášení obecnímu úřadu, avšak nesmí dojít k zásahu do nosných konstrukcí. Ohlášení majitel podává také v případě použití těžších materiálů, které je podmíněno doložením statického posudku a základní projektové dokumentace.

Při větší rekonstrukci se však majitel nevyhne žádosti o stavební povolení. Týká se to případů, kdy se mění vzhled budovy. Častým případem je vybudování nového okna či rekonstrukce střechy. Dále stavebnímu povolení podléhají úpravy, které mohou mít vliv na požární bezpečnost. Nejčastěji jde v praxi o změnu způsobu vytápění.

Ať už majitel provádí rekonstrukci z důvodu podpory následného prodeje nebo modernizace svého bydlení, vždy by se měl zajímat, do které uvedené kategorie patří. Pokud si není zcela jistý, vždy se může o celé situaci poradit přímo se stavebním úřadem.

Lenka Doleželová

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama