(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Zpětná hypotéka - přilepšení k důchodu nebo špatná investice?

Zpětná hypotéka – přilepšení k důchodu nebo špatná investice?

Reklama
Reklama

24.6.2019 – Reverzní neboli obrácená hypotéka je ve Spojených státech a mnoha zemích západní Evropy běžným produktem. Zpočátku ji někteří experti u nás považovali spíše za rizikovou investici. Ovšem poté, co vešel v platnost nový zákon o spotřebitelském úvěru, se zařadila mezi zajímavé úvěrové produkty. V loňském roce získala první společnost nabízející tento typ produktu licenci České národní banky.

Pro koho je určena
Reverzní hypotéka je průběžně nesplácený, bezúčelový úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kterou vlastní klient. Cílí na lidi, kteří nemají peněz nazbyt. Většinou pobírají nízký důchod a mají malé nebo žádné úspory. Ale vlastní dům či byt.

Produkt umožňuje seniorům dožít ve vlastní nemovitosti, a přitom část její hodnoty utratit ještě během života.

Čím vyšší věk, tím vyšší renta
Minimální věková hranice pro poskytnutí tohoto typu úvěru je 60 let. Jestliže se jedná o manžele, musí tuto podmínku splňovat mladší z nich. Částka, která je klientům poskytována, vychází z ceny nemovitosti, stanovené znalcem. Pohybuje se podle věku klienta od 15 do 50 procent odhadní ceny.

Postup uzavření smlouvy
Při žádosti o reverzní hypotéku je nutné, tak jako u jiných úvěrových produktů, doložit své příjmy, výdaje domácnosti, odhad nemovitosti a doklad, jakým způsobem vlastník nemovitost nabyl. Pokud bude vše v pořádku, dojde k podpisu smlouvy a následně k zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí. Klient zůstává majitelem nemovitosti. Poté, co je zástavní právo zapsáno, dojde k výplatě dohodnuté částky.

Výplata může proběhnout jednorázově, formou pravidelné měsíční renty po určenou dobu, nebo kombinací obou způsobů.

Úvěr je splatný až po smrti klienta. Nemovitost připadne dědicům. Ti mohou splatit úvěr a nemovitost si ponechat, nebo nemovitost prodat a z výnosu z prodeje úvěr uhradit.

Úskalí a nevýhody
Inflace nahrává tomu, kdo splácí. Ten, kdo výplatu dostává, vlastně během let dostane stejnou částku, ale hodnota peněz bude nižší. Navíc úroková sazba je vyšší, než u běžného spotřebitelského úvěru.

Zpočátku se také může zdát, že hodnota, kterou oproti zástavě nemovitosti klient získá, pokryje v budoucnu jeho potřeby. Nicméně vyplácení pravidelné renty je omezeno na určitý počet let. Proto nelze počítat s tím, že renta bude vyplácena až do smrti.

Příležitost pro investory
Zpětné hypotéky jsou také zajímavou investiční příležitostí. Společnost, která je poskytuje, nabízí investorům portfolio pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitostem. Investor má pak nárok na předem dohodnutý podíl z úrokových výnosů. Jedná se o velmi dobře zajištěnou investici, protože hodnota nemovitostí má zpravidla více než trojnásobnou hodnotu oproti tomu, co je vyplaceno klientům.

Zda u zpětné hypotéky převažují výhody či nevýhody, je na individuálním zvážení. Více peněz lze získat prodejem nemovitosti a pořízením vhodnější odpovídající finančním možnostem. Ovšem ne každý se rád v druhé polovině života stěhuje do neznámého prostředí. V tom případě pro něj může být tento produkt zajímavý.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama