(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz

Jak převzít byt po skončení nájmu od nájemníka

Reklama
Reklama

29.3.2023 – I v případě dlouhodobějšího pronájmu bytu se jednou nájemník vystěhuje a pronajímatel musí byt zkontrolovat, sepsat předávací protokol, vyúčtovat zálohy na služby, vrátit jistotu, a tak celý vztah ukončit. Ukončení smluvního vztahu s řádně platícím a řádně se chovajícím nájemníkem je určitě jednodušší než totéž řešit s neplatičem. Ovšem i tak je třeba dodržet určité lhůty a postupy. Základem je prohlídka bytu při skončení nájmu.

Jeden až dva týdny před koncem doby nájmu by se měl pronajímatel s nájemcem dohodnout na termínu prohlídky stavu bytu. Před touto prohlídkou by měl zkontrolovat stav plateb za celou dobu nájmu, připravit si počáteční předávací protokol a předávací protokol ke skončení nájmu. Je vhodné mít po ruce i nařízení vlády (č. 308/2015 Sb.), které stanoví rozsah drobných oprav, které má provádět nájemce.

Prohlídku je vhodné vykonat za denního světla a byt by měl být již vyklizený, protože cílem je zjistit celkový stav bytu, resp. zda je opotřebení přiměřené době nájmu. Pokud není byt vyklizen, je třeba počítat s další kontrolou po vyklizení, zvláště stavu stěn a podlah. Kontroluje se v prvé řadě vybavení, které nájemce převzal a v bytě zůstává, což jsou například spotřebiče a nábytek. Dále se kontroluje funkčnost svítidel, ventilátorů, klimatizace, topení a sanitárního zařízení. V bytech, kde se chovala domácí zvířata, je třeba pozornost zaměřit na případné škrábance, jejichž oprava může být finančně náročnější (podlaha, dveře, okna, nábytek).

Vše by mělo být čisté a bez závad. Jestliže tomu tak není, je důležité, zda se o to měl postarat nájemce v rámci drobné údržby, nebo zda daná závada spadá do kompetence pronajímatele. Pokud měl nájemce zajistit opravu v rámci drobné údržby, je třeba s ním dohodnout, zda to ještě obstará, nebo zda nechá opravu na pronajímateli s tím, že uhradí cenu těchto prací.

Závady, které lze poměrně snadno vyřešit

Ulámané rohy stěn v předsíni, špinavé spotřebiče, zaprášené žaluzie, přetrhané ovládání, nefungující ovládání vertikálních žaluzií, padající garnyže a rolety, utržené koše v kuchyňské lince, špinavé mřížky u ventilátorů a klimatizací, polepky na obkladech, ponechané háčky a věšáčky, nevyčištěné odpady, zaprášená svítidla.

Větší opravy či nutná výměna

I když má nájemce hlásit tyto závady nebo škody průběžně a včas, aby je pronajímatel mohl odstranit, ne každý to dělá. Ale v době, kdy se již nájemce odstěhoval nebo má před sebou stěhování, nebude zřejmě jeho odpověď na to, proč to včas neoznámil, uspokojující. A tak je nutné řešit, zda byla nefunkčnost způsobena špatnou údržbou (například ucpané odpady), nedbalostí (rozbitá okna, skla ve dveřích), či zda šlo o běžné opotřebení (životnost pračky apod.). Pokud jde o nedbalost či špatnou údržbu, bude nápravu hradit nájemce. Pokud má pračka či myčka za sebou deset i více let, je financování nového spotřebiče na pronajímateli.

Možný odkup vybavení může být výhodný

Někdy nájemce bez schválení pronajímatele pořídí do bytu vybavení, které při skončení nájmu nabídne pronajímateli. Pokud je to výhodné, mohou se tak dohodnout. Je například nesmyslné, pokud pořídil žaluzie nebo vestavěné skříně, aby je odmontovával, protože se mu zřejmě do žádného jiného bytu nehodí. Je pak na pronajímateli, zda je chce za dohodnutou částku převzít, nebo zda bude i přesto trvat na jejich likvidaci. Stejné to může být s funkčními spotřebiči, nábytkem v koupelně nebo jinými zařizovacími předměty, jimiž může byt získat na hodnotě. Tato skutečnost se dá zahrnout do předávacího protokolu nebo připravit jednoduchou kupní smlouvu.

Jak je to s jistotou, kaucí

Někteří nájemníci si myslí, že když neuhradí nájemné za poslední měsíc, nic se nestane, protože pronajímatel si částku strhne z jistoty. Na tuto “hru” by pronajímatel neměl přistupovat. Z jistoty by se měly hradit náklady na běžnou údržbu, kterou nájemce neprovedl po dobu používání bytu. Pokud je byt v pořádku, pronajímatel má podle smlouvy většinou 15 až 30 dnů na provedení potřebných oprav, malování, vyúčtování záloh a následně podle nákladů na opravy i vyúčtování složené jistoty.

Na místě při předání bytu doporučují makléři vracet jistotu jen v případě, že je již provedeno veškeré vyúčtování a byt je naprosto bez závad.

Rozumný pronajímatel si je vědom, že v původním stavu nemůže byt vrátit nikdo. Makléři doporučují, aby pronajímatel s běžným opotřebením bytu počítal, a pokud nájemce bydlel v bytě dva roky a více, toleroval při předání bytu například neumytá okna, nevyměněné filtry v digestoři či nezamalované díry po obrazech. Ať je totiž byt předán i v tom nejlepším stavu, zřejmě bude potřebovat výmalbu, úklid či drobnou modernizaci, aby mohl přejít na dalšího nájemce.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama