(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz

Co je dobré nepodcenit v domovním řádu

Reklama
Reklama

27.3.2023 – Domovní řád je považován za jeden ze základních dokumentů SVJ nebo bytového družstva. Avšak vytvoření – a následné schválení domovního řádu není povinností, ale pouze možností, jak jasně vymezit pravidla soužití v domě. A určitě se vyplatí jej mít.

Domovní řád má předcházet sporům mezi vlastníky či nájemníky, a tím zajistit klidné sousedské soužití. Platí pro všechny, kteří se v bytovém domě vyskytnou. Tedy nejen pro bydlící osoby, ale také pro všechny, kteří přijdou na návštěvu. Ale také se jím musí řídit například řemeslníci, doručovatelé a další.

Proto by měl být domovní řád vyvěšen na viditelném místě v domě. Také se doporučuje, aby jej vlastníci dávali jako přílohu k nájemním či podnájemním smlouvám.

Co může domovní řád upravovat a co nesmí zakázat

Nejčastějšími ty je užívání společných prostor. Domovní řád může například určit, zda a v jakých případech lze skladovat věci ve společných prostorách domu, pravidla pro úklid společných prostor, užívání lodžií a balkonů, zvláště tehdy, pokud nejsou součástí bytových jednotek, ale jsou umístěny například v mezipatře.

Vlastníci si také mohou určit, zda je možné ve společných prostorách domu kouřit, kde je možné sušit prádlo, či zda mají obyvatelé domu možnost využívat určitý prostor například pro skladování kol, kočárků a dalších sportovních potřeb.

Domovní řád také stanovuje určitá bezpečnostní pravidla, například povinnosti zamykat dům, kdo může mít klíče či kódy od dveří a podobně. Často vlastníci žádají, aby domovní řád stanovil pravidla chovu domácích zvířat. Je však třeba přihlédnout k občanskému zákoníku, který je vyšší právní normou, a tak například chov domácích zvířat v jednotlivých bytech zakázat nelze.

Je však možné upravit jejich pohyb ve společných prostorech tak, aby ostatní obyvatele neobtěžoval hluk, zápach a nepořádek, i kvůli zajištění bezpečnosti při chovu exotických zvířat a jejich možném úniku.

Běžnou součástí domovního řádu je dodržování nočního klidu. Ten by měl vycházet z vyhlášky dané obce. Nejčastějším pravidlem je noční klid od 22.00 do 6. hodiny ranní. Ovšem domovní řád může ještě více specifikovat třeba hlučné práce v jednotlivých bytech i v domě a omezit jejich provádění na jiné časové období. Častým zákazem je hluk o víkendech či v neděli, ve večerních hodinách a podobně. S hlukem většinou souvisejí stavební práce, a tak domovní řád může také stanovit povinnost úklidu společných prostor, skladování stavebního materiálu a podobně.

Domovní řád nesmí zakázat pronajímání bytů, podnájmy, návštěvy, a to i dlouhodobější

Zatím nelze zakázat ani krátkodobé pronájmy typu ubytovacích služeb airbnb apod. Ovšem to se může brzy změnit. Některá města již podala návrh na změnu občanského zákoníku, aby mohla SVJ dát pravidla pro krátkodobé pronájmy do svých stanov, a ta se následně promítnou i do domovního řádu.

Party

Jak lze zajistit dodržování domovního řádu

Právě tato pravidla musí také domovní řád určit. Pokud jej někdo nebude dodržovat, měly by v něm být jasně vymezené postupy a vymahatelnost stanovených pravidel. Může to být oprava poškozeného majetku, uvedení do původního stavu, či pokuta. Každopádně i při tvorbě domovního řádu se vyplatí konzultovat jeho návrh s odborníkem, například s právníkem zaměřeným na správu nemovitostí.

Vytvoření domovního řádu a jeho schválení není sice povinné, ale může se stát dobrým nástrojem pro soužití v domě. Je však naprosto nezbytné, aby domovní řád byl v souladu se stanovami SVJ. Pokud se změní stanovy, je třeba promítnout tuto změnu i v domovním řádu.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama